موثرترین روش‌های مدیریت قلدری در مدرسه (بخش اول)

مدیریت قلدری (3)

به‌عنوان معلم، مدیر، یا یکی از نیروهای مدیریتی مدرسه، به احتمال زیاد تاکنون بارها با ناهنجاری‌های رفتاری دانش‌آموزان رو به رو شده‌اید و در این رابطه، تجربه‌های با ارزشی دارید. شما به خوبی می‌دانید مشکلاتی که در محیط‌های غیرِ آموزشی و کلاس‌های درس، در گوشه و کنار مدرسه، خواه «آشکار» باشند یا «پنهان»، به‌طور مستقیم بر یادگیری دانش‌آموزان اثر می‌گذارد. چنین مشکلاتی باید با دقت و ریزبینی توسط معلم، مدیر، و سایر منابع انسانی مدرسه، مورد توجه قرار بگیرد تا پیش از اینکه تبدیل به یک معضل رفتاری شود و بر عملکرد مدرسه تاثیر بگذارد، بتوان آن را کنترل و به‌درستی مدیریت کرد. «قلدری» و «زورگویی» یکی از رایج‌ترین مشکلات در همه دوره‌های تحصیلی به‌ویژه در سال‌های میانی تحصیل است.

مشکلی به نام «قلدری» دانش‌آموزان را نمی‌توان فقط به کمک کنترل‌های سخت و مراقبت فیزیکی توسط معلم و مدیر، برطرف کرد. برای موفقیت در این راه، چهار گروه نقش جدی و موثری دارند: 1) دانش‌آموز؛ 2) مدیر، معاون، و معلم؛ 3) مادر و پدر؛ 4) مسئولان آموزش و پرورش. ما پیش از این، در مقاله‌ای اطلاعات و دانش اولیه درباره قلدری را در اختیار دانش‌آموزان قرار داده‌ایم و آنها را درباره روش صحیحِ مواجهه با پدیده قلدری در مدرسه آگاه کرده‌ایم. در این مقاله که به دو بخش تقسیم شده است، دانش خود را با شما به‌عنوان معلم و متصدیان مدیریت مدارس به اشتراک می‌گذاریم. در بخش اول مقاله، اطلاعاتی درباره قلدری، میزان شیوع، عوامل موثر بر شکل‌گیری و انواع آن در مدارس تقدیم شما می‌شود و در بخش دوم، موثرترین روش‌های کنترل و مدیریت قلدری و زورگویی در مدارس را با هم مرور خواهیم کرد.  

«پردیس توسعه انسانی»، با بهره‌مندی از متخصصان خبره و سرشناسِ علم تربیت و روانشناسی یادگیریِ کشور، در کنار مدیر، معلم، و سایر متصدیانِ مدیریت مدرسه است تا در شناسایی و کمک به حل مسایلی نظیر قلدری، نقش خود را ایفا کند.

برداشت من از قلدری درست است؟

آیا فکر می‌کنید هر شکلی از رفتار پرخاشگرانه نوعی قلدری محسوب می شود؟ در حقیقت نه! زیرا گاهی رفتار تهاجمی از سوی یک دانش‌آموز، برای دفاع از خود، و به شکل غیرمستمر یا نادر، رُخ می‌دهد. «قلدری» (bullying) رفتار تهاجمی یک دانش‌آموز است که به‌طور مکرر رخ می‌دهد و هدف آن تحققِ منافع شخصی و یا دستیابی به قدرت است. این رفتار را نمی‌توان با اختلاف‌ها و زدوخوردهای مرسوم بین دانش‌آموزان یکی دانست، چون در قلدری، هدف اصلی زورگویی برای غلبه بر دیگری و ارایه یک الگوی خاص از سلطه است.

قلدری، به عمد انجام می‌شود تا توازن قدرت بین دانش‌آموز قلدر یا دانش‌آموزان دیگر به نحوی تنظیم شود که دانش‌آموز قلدر بتواند بر دیگران تسلط یابد و از طریق آنان به هدف‌ها و منافع خود دست پیدا کند.

یافته‌های عمومی پدیده قلدری در مدرسه نشان می‌دهد که قلدری شامل رفتارهای مستقیم مانند اذیت کردن، تمسخر، تهدید، ضربه زدن و دزدی است. علاوه بر رفتارهای ناهنجارِ مستقیم، قلدری اغلب حتی به‌صورت پنهان، از طریق محروم کردن عمدی یک دانش‌آموز، به قصدِ منزوی کردن او بروز می‌کند. قلدری، چه به‌صورت آشکار و مستقیم، و چه به‌صورت پنهان و غیرمستقیم، اِعمال شود، تهدید و ارعاب جسمی و روانی، به‌عنوان عنصر اصلی قلدری در طول زمان، بارها و بارها رخ می‌دهد تا تبدیل به الگوی خاصی از تعرض و رفتار تهاجمی شود.

آیا قلدری در مدرسه یا کلاسِ من رواج دارد؟

این سوال را هر معلم یا مدیری همیشه باید از خود بپرسد. قلدری همیشه پدیده آشکاری نیست زیرا دانش‌آموز دارای رفتار زورگویانه، دانش‌آموزان مغلوب یا آسیب‌دیده را وادار به سکوت می‌کند. ضمن اینکه زورگویی و قلدری، به دو شکل سخت (hard bullying) و نرم (soft bullying) ظاهر می‌شود و کمابیش در همه مدارس وجود دارد. منظور از زورگوییِ سخت، بد-رفتاری است که به شکل زدوخورد و آسیب به جسم یا دارایی دانش‌آموز دیگر مشاهده می‌شود. زورگوییِ نرم، دارای آثار فیزیکی و ظاهری نیست اما از طریق بد-رفتارهای کلامی، قهر، طرد، و مثل اینها دیده می‌شود. برخی عوامل بر شکل و میزان زورگویی موثر است. بر اساس یک نمونه تحقیق در دوره متوسطه اول شهر تهران، مشخص شده است که تقریبا یک سوم از دانش‌آموزان پایه های هفتم، هشتم و نهم، تحت تاثیر قلدری هستند (زمانی و همکاران، 2019).

بر اساس یافته های پژوهشی، قلدری در هر شرایطی یکسان نیست، بلکه میزان و نوع بروزِ آن، در مدارس ابتدایی، متوسطه اول، و متوسطه دوم؛ در شهر؛ بر حسب جنسیت؛ و بر اساسِ سایر عواملی که پس از این بررسی خواهیم کرد، تفاوت دارد. برای مثال نزدیک به 40 درصد دانش‌آموزان شرکت‌کننده دوره ابتدایی اعلام کرده‌اند که در هر ماه با قلدری و زورگویی در مدرسه مواجه می شوند. علاوه بر این بررسی میزان شیوع انواع زورگویی در مدارس راهنمایی (در زمان انجام این پژوهش، هنوز نظام آموزشی تغییر نداشته است)، از دیدگاه 416 دبیر نشان داده است که بالاترین میزان وقوع زورگویی در پسران، به ترتیب برای لقب دادن (43 درصد)، مسخره کردن (42 درصد)، فحش دادن (36 درصد) و لگد زدن (34 درصد)، و در دختران بالاترین میزان زورگویی متعلّق به مسخره کردن دیگران (9/26 درصد) است. بر اساس یافته‌های پژوهشی، دختران در شایعه پراکنی؛ محروم کردن دیگران از حضور در گروه؛ و به هم زدن دوستی‌ها، تفاوت معناداری با پسران دارند (برزگر و خضری، 1392).

چه عواملی بر شکل‌گیری و رواجِ قلدری در مدرسه موثر است؟

آیا در تجربه‌های قبلی خود با این سوال رو به رو شده‌اید که چه عواملِ زمینه‌ای بر بروز و اشاعه یک رفتار ناهنجار در مدرسه شما اثر می‌گذارد؟ شاید شما هم در دوره مدیریت یا تدریس خود از مدرسه ابتدایی به متوسطه یا به عکس انتقال یافته باشید یا از مدارس روستایی به مدارس شهری جابه‌جا شده باشید. در چنین شرایطی، این تجربه را به دست آورده‌اید که میزان، نوع، و ویژگی‌های قلدری در همه مدارس یکسان نیست. بستر فرهنگی و اجتماعی و جو غالب در هر مدرسه با دیگری تفاوت دارد و این امر به‌عنوان یک عامل زمینه‌ای در شدت گرفتن یا کنترل رفتار ناهنجار دانش‌آموزان به‌ویژه در پدیده «قلدری» موثر است. به جز عوامل زمینه‌ای، تاریخ نیز در تفاوت‌های قلدری از زمانی به زمان دیگر اثر می‌گذارد. اگر معلم یا مدیری با 20 سال سابقه باشید می‌توانید روند تغییرات در نوع و شکل قلدری طی این سال‌ها را در ذهن خود مرور کنید.

با وجود دخالت ده‌ها عامل در بروز و شیوع پدیده قلدری در مدارس، به اتکای مطالعات علمی، مهم‌ترین عواملی که بر میزان و نوع قلدری در مدارس اثر می‌گذارند را در زیر معرفی کرده‌ایم. شما می‌توانید درباره نقش هر یک از این عوامل در بروز رفتار ناهنجار قلدری در دانش‌آموزان کلاس یا مدرسه خود تأمل کنید و برای کنترل آنها برنامه داشته باشید.

1. مقطع تحصیلی: اگر 12 سال تحصیل آموزش و پرورش عمومی از پایه اول تا دوازدهم را در نظر داشته باشیم و به سه دوره 4 ساله تقسیم کنیم، به نظر شما بیشترین میزان قلدری و زورگویی در کدام ثلث یا دوره چهار ساله مشاهده می‌شود؟ بر اساس اطلاعات منتشر شده در مجلات علمی، بیشترین میزان قلدری در چهار ساله دوم، یعنی از کلاس پنجم تا هشتم گزارش می‌شود. البته در چهار ساله اول و آخر هم، قلدری و زورگویی مشاهده می‌شود، اما میزان آن کمتر است.

2. جنسیت: قلدری به شکل‌های مختلف بروز می‌کند: به طور کلی آمار قابل اعتمادی که نشان بدهد نسبت زورگویی در میان دانش‌آموزان پسر بیشتر است یا در میان دانش‌آموزان دختر، در اختیار ما نیست. برخی تحقیقات نشان داده است که پسران بیشتر از دختران، در معرض قلدری هستند (زمانی و همکاران، 2019). ضمن اینکه از نگاه متخصصان، برخی رفتارهای جسمیِ هیجانی، که در پسران بیشتر مشاهده می‌شود، برای دختران آزاردهنده و نوعی زورگویی محسوب می‌شود، در حالی‌که همان رفتار برای سایر پسران، نوعی شوخی به حساب می‌آید.

3. طبقه اجتماعی: آمار قابل اعتمادی وجود ندارد که نشان بدهد، قلدری دانش‌آموزان در طبقات پایین اجتماعی بیشتر است یا در طبقات بالا. یافته‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد وضعیت فرهنگی-اجتماعی منطقه زندگی در نوع رفتار زورگویانه دانش‌آموزان نقش دارد. بر اساس این اطلاعات، قلدری در طبقه‌های پایین تر بیشتر به‌صورتِ رفتار پرخاشگرانه و تعرض جسمی و در منطقه‌های بالای اقتصادی و فرهنگی، به‌صورت غیر فیزیکی بروز می‌کند.

4. جغرافیا: جغرافیا بر شیوع و نحوۀ بروز قلدری موثر است. گزارش‌ها نشان می‌دهند که در مناطق مختلف جهان، در برخی نقاط شیوع قلدری بیشتر و در برخی نقاط کمتر است. برای مثال در شرق آسیا کمترین میزان قلدری مشاهده می‌شود. بر طبق آمارهایِ قابل اعتماد، در کشورهای فیلیپین، برونئی‌دارالسلام، اندونزی، مراکش، و اردن بیشترین میزان قلدری و در کشورهای کره جنوبی، ژاپن، تایوان، هلند و آیسلند، کمترین میزان این رفتار مشاهده می‌شود. آمارهای متفاوتی که از میزان قلدری در گوشه و کنار دنیا و ایران منتشر می‌شود که نباید در استفاده از آنها بی احتیاط بود. در استفاده از این آمارها، باید به تعریف‌های متنوع از قلدری و رفتار زورگویانه؛ شاخص‌ها و استانداردی متفاوت برای تعیین مصادیقِ قلدری؛ تنوع فرهنگی، و بزرگی-کوچکی محل زندگی دانش‌آموزان توجه کرد. به این دلیل باید در استفاده از آنها حداکثر احتیاط را در نظر گرفت. در بررسی نقشِ «جغرافیا» در وضعیت قلدری در مدارس، این یافته جالب توجه وجود دارد که در شهر تهران، دانش‌آموزانی که شهر محل تولد آنان تهران بوده است کم‌تر تحت تاثیر قلدری قرار می‌گیرند: به عبارت دیگر، دانش‌آموزان متولد شهرهای دیگر کشور، در مدارس تهران، بیشتر مورد تعرض و رفتار زورگویانه هستند (همان).

5. نوع مدرسه: نتیجه تحقیقات نشان می‌دهد که نوع مدرسه در میزان و نوع رفتارهای زورگویانه موثر است. بر خلاف انتظار، در مدارس خصوصی یا غیرانتفاعی، تعداد و نسبت دانش‌آموزانی که تحت تاثیر قلدری قرار دارند، بیشتر از مدارس دولتی است. در تفسیر این یافته پژوهشی باید به دو نکته توجه کنید: 1) این یافته به معنیِ آن نیست که دانش‌آموزان مدارس خصوصی، پرخاشگرتر هستند یا رفتارهای تهاجمی آنها بیشتر از همسالان خود در مدارس دولتی است؛ و 2) نظام مدیریت مدارس دولتی، با شدت و جدیت بیشتری می توانند رفتارهای دانش‌آموزان را کنترل کنند در حالی که در مدارس خصوصی، سختگیری اولیای مدرسه به دلایل مختلف، کمتر است.

6. ویژگی های بصری و ظاهری: برخی مطالعات نشان می‌دهند دانش‌آموزانی که در چهره یا اندام خود ویژگی متمایزی دارند یا به‌ویژه در مقایسه با همسالانِ خود، از وزن بالایی برخوردارند، بیشتر در معرض قلدری سایر دانش‌آموزان قرار می‌گیرند. دانش‌آموزان خیلی بلند قد؛ یا کوتاه قد نیز به احتمال بیشتری مورد آزار قرار می‌گیرند.

7. فضای مجازی: همزمان با گسترش فضای مجازی و توسعه بیش از پیشِ شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های دیجیتالی، آزار سایبری سهم بزرگی از مشکل زورگویی و قلدری را به خود اختصاص می‌دهد. قلدری در فضای مجازی، که نیازی به حضور در مدرسه و فضای آموزشی ندارد باعث می‌شود تا برخی دانش‌آموزان، در تمام ساعات شبانه روز و تمام روزهای هفته، یعنی خیلی بیشتر از روزها و ساعت های حضور در مدرسه، از تعرض دانش‌آموزان قلدر آسیب ببینند. معلمان و مدیرانِ مدارس معمولاً در برابر آزار و اذیتِ اینترنتی یا قلدریِ الکترونیکی، با محدودیت‌های زیادی رو به رو هستند: از جمله اینکه آموزش‌های لازم را ندیده‌اند و گاهی در استفاده از فضای مجازی، از دانش‌آموزان خود عقب مانده‌اند.

انواع قلدری در مدرسه کدامند و برای کنترل آن چه باید کرد؟

دانش‌آموزان قلدر رفتار زورگویانه خود در مدرسه را به شکل‌های مختلف نشان می‌دهند. انواع رایج قلدری در مدارس عبارتند از:

  • برخورد فیزیکی شامل زدوخورد و دعوا از طریق گلاویز شدن یا ضرب و شتم
  • آسیب به دارایی یا اموال و وسایل شخصی دانش‌آموز دیگر
  • تعرض و هجوم کلامی شامل برچسب زدن، حرف‌های زشت،
  • منزوی کردن دانش‌آموز دیگر از طریق اعمال محدودیت رابطه‌ای، طرد، و قهر
  • آزار سایبری یا قلدری از طریق شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های دیجیتال، و در فضای مجازی

این رفتارها، جهانی هستند اما شما بر اساس تجربه خود می‌توانید در این باره نظر بدهید در مدارسی که شما در آن سابقه کار دارید، کدامیک از این رفتارها بیشتر رواج دارند و برای کنترل آنها چه کرده‌اید؟

همان‌طور که دیدید عوامل زیادی در شکل‌گیری و رواجِ قلدری در مدارس موثرند. به علاوه، قلدری به شکل‌ها و صورت‌های متنوع ظاهر می‌شود. در این صورت برای درمان کنترل و مدیریت قلدری نمی‌توان از یک نسخه واحد تابعیت کرد. در بخش دوم مقاله، روش‌های منطقی مدیریت قلدری را با یکدیگر مرور خواهیم کرد.

ادامه این مقاله را در هفته‌های آتی، از طریق سایت «پردیس توسعه انسانی» با ما دنبال کنید.

چنانچه درباره این مقاله، تجربه‌ای دارید که بتواند به مدیریت اثربخش قلدری دانش‌آموزان در مدرسه، کمک کند، آن را با ما در میان بگذارید، منتظر شنیدن صدای شما هستیم. مسیرهای ارتباطی در سایت و در کانال‌های پردیس توسعه انسانی در اختیار شما است.

منابع:

برزگر بفرویی، کاظم؛ خضری، حسن (1392). بررسی میزان شیوعِ انواع زورگویی در مدارس راهنمایی شهرستان یزد از دیدگاه دبیران. مجله تعلیم و تربیت استثنایی. سال سیزدهم شماره 7.

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/cd52fb72-en/index.html?itemId=/content/component/cd52fb72-en

Zamani, Z., Shahin Akhondzadeh Basti , Mohammad-Reza Sohrabi , Ali Najafi , Jayran Zebardast , Farzad Tajdini, (2019). Bullying and Victimization among Students Bears Relationship with Gender and Emotional and Behavioral Problems. Iranian Journal of Psychiatry. Vol 14 No 3.

برای مشاهده کامل درس، لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

این اثر مشمول قانون حق مالکیت معنوی و استفاده از محتوای آن بدون اجازه پردیس توسعه انسانی غیرقانونی است.
تولید کننده محتوی:
پردیس توسعه انسانی
پردیس توسعه انسانی

دیدگاهتان را بنویسید

جدید‌ترین‌ های پردیس

چگونه می‌توانیم از علم آینده‌پژوهی، برای ساختن آینده خود استفاده کنیم؟

عادت‌هایت را اینگونه بشناس

روی پای خودت به هر چی می‌خوای برس

این داستان: توسعه منابع انسانی به روش مربی پرورش اندام

51 شاخص، تعریف، مصداق، و سوالِ مصاحبه استخدامی

چگونه می‌توانیم از علم آینده‌پژوهی، برای ساختن آینده خود استفاده کنیم؟

عادت‌هایت را اینگونه بشناس

روی پای خودت به هر چی می‌خوای برس

این داستان: توسعه منابع انسانی به روش مربی پرورش اندام

51 شاخص، تعریف، مصداق، و سوالِ مصاحبه استخدامی

پردیس در شبکه اجتماعی

Translate »