مفهوم شایستگی در مدیریت: یک مرور جامع (بخش اول)

مدیریت-شایستگی-599x399_9335

خواه به عنوان دانشجوی یکی از شاخه‌های مدیریت، خواه به عنوان شهروند یا فرد غیردانشجویی که به طور تخصصی، مفهوم دقیق اصطلاحات را تعقیب می‌کند، تا کنون بارها در زندگی و در مقالات و سایر آثار، با مفهوم شایستگی( competency) مواجه بوده‌ایم. برداشت و تعریف‌های مختلفی که از این اصطلاح پر کاربرد می‌شود، پردیس توسعه انسانی را بر آن داشت تا نگاه کوتاه اما جامعی به مفهوم شایستگی داشته باشد. 

شایستگی در مدیریت

در شاخه‌های مختلف رشته مدیریت ،به مفهوم شایستگی توجه شده است .در میان این شاخه‌ها ،اصطلاح شایستگی، یکی از مهمترین واژه‌های پرکاربرد در «مدیریت منابع انسانی» است که پس از درک اهمیت آن از سوی متخصصان به عنوان زیر بنای بسیاری از مفاهیم این شاخه شناخته و مورد استفاده قرار گرفته است. 

نظریه شایستگی محور و پیرو آن شایستگیِ محوری در ادبیات مدیریت استراتژیک و گستره وسیعی از اصطلاحات مانند مدیریت منابع انسانی شایستگی محور، مدل شایستگی، چارچوب شایستگی، نقشه شایستگی، مدیریت شایستگی، ارزیابی شایستگی و مصاحبه شایستگی محور در بدنه دانش مدیریت منابع انسانی، اصطلاح شایستگی را به یکی از مباحث داغ مدیریت بدل کرده است. به علاوه، مشاهده رد پای ملموس شایستگی در اغلب فرآیندهای منابع انسانی باعث شده که درک مفهوم آن برای دانشجویان این رشته و کارشناسان و مدیران منابع انسانی به عنوان امری ضروری تلقی گردد .

در ادامه، چند تعریف مورد تایید از مفهوم شایستگی و سپس تعریف و مفهوم پردازی از نگاه تیم مدیریت منابع انسانی پردیس توسعه انسانی ارائه می‌شود.

شایستگی چیست؟

شاید با مراجعه به منابع مختلف اینترنتی یا کتاب ها و مجلات چاپی، بتوان تعاریف زیادی برای مفهوم شایستگی پیدا کرد اما در این مقاله، تعاریف گزیده از نظر متخصص و صاحب نظر مدیریت منابع انسانی برای شما دست چین و به عنوان تعاریف معتبر و مورد تایید در 5 مورد ارائه شده است. در پایان نیز تعریف مورد نظر خود را ارائه داده ام.

تعریف اول- لغت نامه هاروارد (Harvard Dictionary)

این لغت نامه ،شایستگی ها را در کلی ترین عبارت ،«چیزهایی» قلمداد می کند که یک فرد باید از خود نشان دهد تا در یک شغل، نقش، عملکرد یا وظیفه مؤثر باشد. شاید بپرسید منظور از «چیزها» در تعریف لغت نامه هاروارد چیست؟ در پاسخ به این سوال خوب، می توانیم آن را به سه بخش اصلی تقسیم و تعریف کنیم: 

  1. رفتارهای مرتبط با شغل: آنچه شخص می گوید یا انجام می دهد که منجر به عملکرد خوب یا ضعیف می شود؛
  2. انگیزه: احساس یک فرد در مورد یک شغل، سازمان یا موقعیت جغرافیایی محیط کار خود؛
  3. دانش/ مهارت های فنی: هر آن چه که شخص در مورد حقایق، فناوری ها ،یک حرفه، رویه ها ،یک شغل، یک سازمان و غیره می داند.

تعریف دوم- انجمن مدیریت منابع انسانی امریکا (SHRM)

از نظر این انجمن، شایستگی‌ها ویژگی‌های فردی شامل دانش، مهارت‌ها، توانایی‌ها، خودانگاره ها، ویژگی‌ها، ذهنیت‌ها، احساسات و شیوه‌های تفکر هستند که وقتی در نقش‌های مناسب به کار گرفته شوند، منجر به نتیجه مطلوب می‌شوند.

تعریف سوم- انجمن بین المللی بهبود عملکرد (ISPI

شایستگی از نظر ISPI، مجموعه ای از دانش، مهارت و نگرش هایی است که کارکنان را قادر می‌سازد به صورتی اثربخش فعالیت های مربوط به شغل و یا عملکرد شغلی را طبق استانداردهای مورد انتظار انجام دهند.

تعریف چهارم- شرکت دیلویت (Deloitte

شایستگی از نظر دیلویت، به منزله مجموعه رفتارهای قابل مشاهده و قابل اندازه‌گیری، شامل دانش، مهارت‌ها و توانایی‌هایی است که بیانگر عملکرد فرد در یک نقش خاص و همسو با اهداف و ارزش‌های کلیدی کسب و کار است و این مجموعه رفتارها، به تسریع موفقیت سازمان کمک می‌کنند.

تعریف پنجم- دانشگاه کمبریج (Cambridge University)

در جدیدترین تعریف (2021)، دانشگاه کمبریج شایستگی را توانایی ادغام و به کارگیری دانش، مهارت ها و عوامل روانی- اجتماعی مناسب زمینه ای (مانند باورها، نگرش ها، ارزش ها و انگیزه ها) برای انجام موفقیت آمیز مداوم در یک حوزه مشخص، معرفی کرده است.

تعریف ما 

از نگاه تیم مدیریت منابع انسانی پردیس توسعه انسانی و با در نظر گرفتن تعریف های پنجگانه بالا شایستگی به صورت زیر تعریف می شود:

بر اساس تعریف بالا، شکل زیر، به درک رابطه شایستگی با عملکرد مورد انتظار یا شایسته در سازمان کمک می کند.

باهم آموخته‌های پردیسانه

 در این مقاله آموختیم که:

  1. شایستگی در شاخه های علم مدیریت و به ویژه در «مدیریت منابع انسانی» یک مفهوم کلیدی و بسیار پرکاربرد است؛
  2. تعاریف زیادی برای شایستگی در رشته مدیریت منابع انسانی وجود دارد؛
  3. از نگاه مدیریت منابع انسانی شایستگی باید خود را در عملکرد مورد انتظار یا مطلوب نیروی انسانی نشان دهد.
دکتر امیر شجاعیان
تولید کننده محتوی:
دکتر امیر شجاعیان
پردیس توسعه انسانی
این اثر مشمول قانون حق مالکیت معنوی و استفاده از محتوای آن بدون اجازه پردیس توسعه انسانی غیرقانونی است.

دیدگاهتان را بنویسید

جدید‌ترین‌ های پردیس

چگونه می‌توانیم از علم آینده‌پژوهی، برای ساختن آینده خود استفاده کنیم؟

عادت‌هایت را اینگونه بشناس

روی پای خودت به هر چی می‌خوای برس

این داستان: توسعه منابع انسانی به روش مربی پرورش اندام

51 شاخص، تعریف، مصداق، و سوالِ مصاحبه استخدامی

چگونه می‌توانیم از علم آینده‌پژوهی، برای ساختن آینده خود استفاده کنیم؟

عادت‌هایت را اینگونه بشناس

روی پای خودت به هر چی می‌خوای برس

این داستان: توسعه منابع انسانی به روش مربی پرورش اندام

51 شاخص، تعریف، مصداق، و سوالِ مصاحبه استخدامی

پردیس در شبکه اجتماعی

Translate »