روش تحقیق کیفی - رویکرد پژوهش آمیخته یا ترکیبی (بخش دوم)

book-library-with-open-textbook-1536x1025_3865

در بخش نخست این درس، با مضامینِ پایۀ رویکردِ تحقیق آمیخته یا ترکیبی آشنا شدید. در آن بخش، روش تحقیق فقط یک درس نیست؛ مفهوم روش تحقیق؛ مفهوم رویکرد تحقیق آمیخته یا ترکیبی؛ روش تشخیص متناسب بودن رویکرد آمیخته برای حل مسئله تحقیق؛ و امتیازات و محدودیت­ های رویکرد تحقیق آمیخته؛ از جمله مضامینی بودند که با آن آشنا شدید. بخش دوم به شکل کاربردی، به ­ویژه برای شما که در صدد ورود به مراحل پایان­نامه یا رساله تحصیلی خود هستید، حاوی اطلاعاتی درباره انواع طرح­های تحقیق آمیخته و گام­ هایی است که باید برای انجام طرح تحقیق آمیخته بردارید. سپس در روند تنظیم پروپوزال خود با استفاده از این روش، با نکات کلیدی آشنا خواهید شد که بر اساس چارچوب قابل قبول پروپوزال نویسی در دانشگاه ­های معتبر دنیا و ایران تنظیم شده است.

«پردیس توسعه انسانی»، به منظور توسعه دانش و توانمندی شما در حوزه روش ­های تحقیق کمّی و کیفی و رویکرد آمیخته در کنار شما است.

انواع طرح ­های تحقیق آمیخته

تحقیق آمیخته، یک رویکرد است که در دل خود دارای طرح­ ها یا مدل­های مختلفی است. بر اساس فلوچارت ارایه شده در بخش نخست رویکرد تحقیق آمیخته، شما هنگامی که این رویکرد را مناسب پاسخ به سوال تحقیق خود تشخیص دادید، آنگاه باید ببینید که کدامیک از مدل­های رویکرد آمیخته، تناسب بیشتری با مسئله تحقیق شما دارد؟ در زیر با چهار طرح یا مدل رویکرد تحقیق آمیخته آشنا می­ شوید.

این مقاله بیشتر از همه می ­تواند مورد استفاده دانشجویان باشد.

طرح به ­هم تنیده

 در اين نوع طرح، باید به هر دو مجموعه داده­ هاي کمّی و کیفی وزن یکسان بدهید. برای مثال مطابق با این طرح، اگر در نظر دارید مطالعه ­ای به ­منظور «شناسایی کیفیت عملکرد يادگیري در دوره­ هاي آموزش حرفه ­اي کارکنان»، داشته باشید، باید سه مؤلفه زیر را مورد توجه قرار دهید:

  1. در جمع­ آوری نمره­ های آزمون عملکرد یادگیری شرکت کنندگان در دوره آموزشی، از داده ­های کمّی، استفاده کنید و برای شناسایی سایر مولفه ­های موثر از جمله کیفیت دانش قبلی شرکت کنندگان، از مصاحبه، به عنوان ابزار یافته ­های کیفی استفاده نمایید. در این طرح شما باید به هر دو دسته داده ­های کمّی و اطلاعات کیفی به یک اندازه اهمیت دهید.
  2. داده­ های کمّی و کیفی مستقل از هم را باید به ­طور هم­زمان جمع ­آوري کنید: چون داده ­ها یا اطلاعات با این فرض جمع ­آوری می­ شوند که بر هم اثرگذاری یا از هم اثرپذیری ندارند، می­ توانند مستقل از هم جمع­ آوری شوند.
  3. در تحلیل داده ­ها و تفسیر اطلاعات، به مقايسه یافته­ های کمّی و کیفی بپردازید تا همگونی يافته ­ها را نمايان کنید و بتوانید از طریقِ تطابق، به نتیجه ­گیري از اين دو دسته داده­ ها و اطلاعات بپردازید.

شکل 1 این رابطه را نشان می­ دهد:

طرح تشریحی

در طرح تشریحی، برای پاسخ به مسئله پژوهش، باید وزن اصلی را به داده ­های کمّی اختصاص بدهید، اما از داده ­های کیفی برای تشریح ابعاد مختلف مسئله تحقیق­ استفاده کنید. همچنین فرایند جمع ­آوری داده و اطلاعات را در دو مرحله انجام دهید. در مرحله اول، داده ­های کمّی و در مرحله بعد، اطلاعات کیفی را جمع ­آوری کنید. در این طرح، داده­ های کمّی و اطلاعات کیفی به صورت جداگانه به دست می­آیند و تحلیل می ­شوند. شما باید یافته­ های جمع­آوری شده از رویکرد کیفی را به داده ­های رویکرد کمّی که از قبل به دست آمده است، ارتباط بدهید و آن را تشریح کنید.

شکل 2 رابطه داده و اطلاعات را در طرح تشریحی نشان می­ دهد.

 

طرح اکتشافی

اگر طرح تحقیق آمیختۀ اکتشافی را انتخاب کنید، با هدف شناسایی و زمینه­ يابیِ موقعیت نامعین به کمک ابزار تحقیق کیفی مانند مشاهده یا انجام مصاحبه، وارد جریان تحقیق می ­شوید: یعنی با جمع­ آوری اطلاعات کیفی شروع می­ کنید. انجام اين مرحله به شما کمک می­کند تا اطلاعات زیادی درباره ابعاد مختلف موضوع تحقیق یا مسئله ­تان به دست آورید. دستاوردی که به این ترتیب به دست می­ آید، به شما امکان می­دهد تا فرضیه­ه ایی را برای آزمونِ روابط ابعاد و متغیرهای مربوط به موضوع تحقیق، تنظیم کنید. با داشتن این فرضیه­ ها، می­توانید وارد مرحلۀ جمع ­آوری داده ­های کمّی شوید و فرضیه ­های خود را آزمون کنید.

برای شما روشن است که در این طرح، اهمیت اطلاعات کیفی که ابتدا جمع ­آوری می­شود بیشتر است. در حقیقت بر مبناي يافته­ هاي به دست آمده از مرحله تحقیق کیفی، داده ­هاي کمّی را جمع ­آوري می­کنید. شکل 3 رابطه داده و اطلاعات را در طرح تشریحی نشان می ­دهد.

طرح مرکب

چهارمین و آخرین طرح پژوهشی در زیر مجموعۀ رویکرد آمیخته، طرح مرکب است که به­ عنوان روش ثانویه در دل پژوهش کمّی یا کیفی جاسازی می­شود. برای مثال اگر از یک روش تحقیق کمّی مانند روش شبه-آزمایشی، یا یک روش تحقیق کیفی مانند تحقیق موردی استفاده می­کنید، می­توانید در دل هر یک از این روش­ها، یکی از طرح­های به هم تنیده، تشریحی یا اکتشافی را به کار بگیرید. طرح مرکب، تصویر کامل و پیچیده ­تری از موقعیت مسئله­ ای را در اختیار شما قرار می­دهد و بر غنا و ارزش یافته ­های شما می ­افزاید.

گام­ های انجام طرح تحقیق آمیخته

فرایند طراحی و اجرای طرح تحقیق آمیخته، شامل گام­هایی است که معرفی آنها به پژوهشگر کمک می­کند تا با اطمینان از درست بودن اقدامات خود، به نتیجه دلخواه برسد.

 گام اول. اطمینان پیدا کنید که طرح تحقیق آمیختۀ شما، امکان اجرا دارد؛

در این گام باید احتمال موفقیت خود در طراحی و اجرای تحقیق آمیخته یا ترکیبی را با دقت بررسی کنید. پیش از هر چیزی باید رویکرد آمیخته را به خوبی بشناسید و سپس اطمینان داشته باشید که توانایی طراحی و جمع­ آوری یافته ­های کمّی و کیفی را دارید.

گام دوم. با دلیل و یا شواهد، ضرورت اجرای تحقیق از طریق یک طرح آمیخته را نشان بدهید؛

آیا با هیچ رویکرد دیگری و به کمک روش­های قابل استفاده در آنها نمی­توانید به پاسخ سوال خود برسید؟ ضرورت اجرای طرح تحقیق با استفاده از رویکرد آمیخته را توجیه کنید.

گام سوم. راهبرد جمع ­آوری داده و اطلاعات را تعیین کنید؛

شما با اهمیت داده و اطلاعات در طرح­های آمیخته به خوبی آشنا هستید. درباره شیوه جمع ­آوری داده و اطلاعات، بررسی کنید و بهترین شیوه­ ها که توسط شما قابل اجرا باشد را تعیین کنید. برای این کار، جایگاه و نقش داده­ های کمّی و اطلاعات کیفی؛ توالی زمان جمع­ آوری؛ و نوع یافته ­هایی که باید جمع ­آوری شوند را مشخص کنید.

گام چهارم. سوال­های پژوهشی کمّی و کیفی، با تعیین نقش هر یک در حل مسئله را مشخص کنید؛

درباره نقش و جایگاه سوال­های کمّی و کیفی طرح خود، به صورت متمایز و جداگانه بیندیشید. در نظر داشته باشید که سوال­های کمّی، سوال­هایی هستند که در آن رابطه میان دو یا چند متغیر مورد نظر قرار گرفته است و سوال­های کیفی درصدد روش ساختن ماهیت موضوع و مسئله تحقیق هستند.

گام پنجم. داده ­های کمی و اطلاعات کیفی را جمع ­آوری کنید؛

بر اساس نوع طرح تحقیق خود داده­ های کمّی و اطلاعات کیفی مورد نیاز را جمع ­آوری کنید. در نظر داشته باشید که شما با دو ابزار کاملا متفاوت از نظر ماهیت برای ماهیگیری (دست یابی به یافته) وارد میدان شده ­اید؛ پس تمرکز خود را در نحوه استفاده از هر یک از آنها در روش­های کمّی و کیفی از دست ندهید.

گام ششم. یافته­ ها را منظم و قابل ارایه کنید؛

از قواعد طرح تحقیق آمیخته خود برای تنظیم یافته­ ها پیروی کنید. برای مثال در صورتی که از طرح تحقیق آمیخته تشریحی استفاده می­کنید در نظر داشته باشید که ابتدا داده­ هاي کمّی را جمع­آوری و بعد از جمع ­آوری، داده ­ها را در قالب جدول­ هاي آماري تنظیم کنید. انجام اين مرحله به فرايند جمع ­آوري اطلاعات کیفی ياري می ­دهد. در صورتی که طرح تحقیق آمیختۀ دیگری را انتخاب کرده باشید، طبیعی است که باید این گام را متناسب با فرایند آن طی کنید.

گام هفتم. گزارش تحقیق­تان را تهیه کنید.

تهیه گزارش تحقیق، مرحله­ ای بسیار حساس است که می­تواند کوشش­ها و نتایج مورد انتظار شما را به شیوه آراسته ­ای در اختیار دیگران قرار بدهد. شیوه گزارش ­نویسی تحقیق در منابع زیادی از جمله این منبع، ارایه شده است.

راهنمای تنظیم پروپوزال تحقیق آمیخته یا ترکیبی

برای پاسخ­گویی به نیاز شما برای تنظیم پروپوزال یک پژوهش آمیخته، هر یک از عناصر لازم برای تهیه پروپوزال، به ­طور خلاصه در زیر ارایه شده است.

عنوان

عنوان تحقیق آمیخته نشان­ دهنده تاکید شما بر پیچیدگی و ابعاد مسئله است که بتواند به ذهن خواننده عنوان شما  برای حدس زدنِ رویکرد تحقیق­تان کمک کند. یک نمونه، عنوان تحقیق با رویکرد آمیخته عبارت است از: «تبیین جامعه‌‌شناختی فرهنگ مالیاتی بر مبنای واکاوی نظام معنایی مودیان مالیاتی در شهر اصفهان: رویکردی ترکیبی».

بیان مسئله

مسئله تحقیق آمیخته، نشان­ دهنده وجود یک مسئله پیچیده یا مجموعه روابطی است که با یکی از دو رویکرد کمّی یا کیفی قابل بررسی نیست. به­طور متعارف نشان دادن این پیچیدگی، نیازمند زمان و فضای باز برای پژوهشگر است که بتواند مسئله و همه زوایای آن را به روشنی نشان دهد.

هدف پژوهش

هدف در پژوهش ­های کیفی، مهم­ترین عنصر یک پروپوزال است که نقش تعیین کننده و جهت دهنده دارند: هدف­ها اغلب در تحقیق آمیخته همین کیفیت را دارد. تعداد هدف­های تحقیق آمیخته به آن دلیل که از مسئله پیچیده­ ای برخاسته است و با ترکیبی از دو رویکرد کمّی و کیفی مورد بررسی قرار می­گیرد، بیشتر از تعداد هدف­ها در دو رویکرد دیگر است.

سوال/فرضیه پژوهش

تحقیقات آمیخته می­تواند مانند تحقیقات کمّی دارای فرضیه باشد و مانند تحقیقات کیفی، از سوالات پژوهشی استفاده کند. در بسیاری موارد، در رویکرد تحقیق آمیخته، نیاز به استفاده از فرضیه و همزمان از سوال پژوهش است.

تعریف مضامین و تعاریف عملیاتی

مانند تحقیقات کیفی، در رویکرد آمیخته، باید تعداد محدودی از مضامین اصلی که در بیان مسئله و یا در هدف پژوهش از آنها استفاده کرده ­اید در این قسمت تعریف شوند. علاوه بر این مانند تحقیقات کمّی باید اصطلاحات و کلمات کلیدی، در این قسمت تعریف عملیاتی داشته باشند.

مرور ادبیات پژوهش

نقش ادبیات پژوهش در تحقیقات با رویکرد آمیخته، آگاه ساختن پژوهشگر از خلاءهای دانشی و نیاز رشته­ های علمی به توسعه نظریه است. به علاوه هدفِ مرور پیشینه، پیشگیری از تکرار تحقیقات به واسطه روشنگری از دستاوردهای سابق سایر پژوهشگران درباره موضوع پژوهش است. حساسیت این گام از آنجا ناشی می­شود که علاوه بر ایفای نقش پیشگیری از تکرار تحقیقات، مرور ادبیات در بخش کیفیِ رویکردِ آمیخته، باید ذهن پژوهشگر را از اطلاعات لازم برای ورود پخته و جامع به زوایای مفروضِ مسئلۀ تحقیق آگاه ­سازد، اما برای آن قالب و چارچوب معینی تعیین نکند. ملاحظۀ ظریف این دو کارکردِ مرور ادبیات، در رویکرد تحقیق آمیخته، نشان دهنده تبحّر پژوهشگر است.

روش

باید دلیل انتخاب رویکرد آمیخته که در این قسمت توضیح داده می­شود، روشن و به اندازه کافی قانع کننده باشد. مهم­ترین دلیل، بالا بودن سطح پیچیدگی مسئله تحقیق است که باید به دقت تشریح و به کمک شواهد یا دلایل، پشتیبانی شود. به ­طور خاص تاکید می­ کنم که اگر دانشجوی کارشناسی و کارشناسی ارشد هستید، برای انجام پروژه تحقیقاتی و پایان­ نامه خود از این رویکرد استفاده نکنید: انجام تحقیقی با رویکرد آمیخته، دشوار و نیازمند تبحر و تجربه کافی است که معمولا دانشجویان در این دو مقطع هنوز به آن دست نیافته­ اند.

ابزار

ابزار جمع ­آوری داده ­ها و اطلاعات در رویکرد تحقیق آمیخته یا ترکیبی، شامل تمام ابزاری است که در روش­های تحقیقِ دو رویکردِ کمّی و کیفی استفاده می­شود.

روشِ شناسایی میدان پژوهش/جامعه آماری در تحقیق آمیخته

برای بخش کیفی پروپوزال، باید میدان پژوهش را با دقت و کامل شرح دهید. در بخش کمّی باید جامعه آماری تحقیق را توضیح دهید و تعداد آنها را بر حسب آخرین آمار موثق اعلام کنید.

روش انتخاب مشارکت کنندگان/نمونه در تحقیق آمیخته

برای بخش کیفی، فقط تا آنجا مشخصات مشارکت کنندگان را معین کنید که شناسایی آنها از سوی دیگران مقدور نباشد. الزام این کار به ­دلیلِ مراعاتِ اصلِ محرمانه ماندنِ اسامیِ مشارکت کنندگان است. روش انتخاب مشارکت کنندگان در رویکرد آمیخته، به صورت هدفمند و شامل یکی از روش­های پر کاربرد مانند روش زنجیره­ای و گلوله برفی است. در بخش کمّی، مشخص کنید که به چه روش نمونه­ گیری، آزمودنی­ های خود را از جامعه آماری شناسایی می­کنید؟ مهم­ترین طبقه ­بندی در انتخاب روش نمونه­ گیری، تقسیم بندی آن به دو روش نمونه­ گیری احتمالاتی و غیراحتمالاتی است که در همه کتاب­های روش تحقیق کمّی به صورت مشروح توضیح داده شده است. توجه داشته باشید که در اینجا هم مانند بخش کیفی، مجاز نیستید که اسامی و یا سایر مشخصات نمونه را اعلام کنید. تنها استثنا زمانی است که به دلیل ماهیت تحقیق، اعلام مشخصات آزمودنی­ ها لازم باشد و شما فقط با کسب اجازه کتبی از آزمودنی­ های تحقیق، می­توانید مشخصات آنها را برای کمک به توسعه علم یا حل یک مسئله عام ­المنفعه اعلام کنید.

روش تعیین تعداد مشارکت کنندگان/و تعیین حجم نمونه در تحقیق آمیخته

تعداد مشارکت کنندگان در بخش کیفیِ رویکرد آمیخته، بر حسب اشباع نظری معین می­شود و تعیین تعداد آنها از پیش، در پروپوزال امکان ندارد. در بخش کمّی، راه­های زیادی برای تعیین نمونه متناسب با جامعه آماری وجود دارد که روشِ رایج آن، استفاده از فرمول­های تعیین حجم نمونه است. در همه کتاب­های روش تحقیق کمّی این فرمول­ها و شرایط اختصاصی استفاده از آنها، به صورت مشروح توضیح داده شده است.

روش تفسیر یافته ­ها/تجزیه و تحلیل داده ­ها در رویکرد تحقیق آمیخته

در بخشِ کیفی، روشِ تفسیرِ یافته­ ها، شناسایی مضامین و مفاهیم در سطوح مختلف؛ فهرست ­بندی مضامین مهم؛ تعیین معنای مضامین؛ و شناسایی ابعاد مسئله از طریق کدگذاری است. در بخش کمّی، تجزیه و تحلیل داده ­ها با استفاده از روش­های آمار توصیفی و استنباطی به دست می ­آید: انتخاب روش متناسب آماری، بستگی به روش تحقیق کمّی دارد که در رویکرد آمیخته از آن استفاده کرده ­اید.

روش اعتبارسنجی/تعیین روایی-پایایی

اعتبــــــاریابی نتایج پژوهش در بخش کیفی رویکرد آمیخته، با استفاده از چهار عنـــــصر «باورپذیری»، «انتقال‌پذیری»، «تأییدپذیری»، «اطمینان‌پذیری» صورت می­گیرد.

باورپذیری. برای افزایش باورپذیری می­توانید پس از پایان صحبت­های مشارکت کنندگان یا مصاحبه‌شوندگان در فرایند مصاحبه، برداشت خود از گفته‌های مصاحبه‌شونده را برای او بازگو کنید تا به تأیید مصاحبه‌شونده برسد؛

انتقال­ پذیری. برای قابلیت انتقال‌یافته‌ها می­توانید توصیف جامعی از میدان پژوهش ارایه دهید تا از این طریق اطلاعات کافی به سایر ذی نفعان مفروض، درباره کاربردپذیری نتایج در محیط‌های مشابه داده باشید؛

تاییدپذیری. به منظور دسترسی به قابلیت تأییدپذیری، باید تا حد امکان پیش‌فرض‌های ذهنی خود را در فرایند گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها دخالت ندهید؛ و

اطمینان ­پذیری. برای قابلیت اطمینان‌پذیری لازم است یادداشت‌ها و گزارش‌های کار خود در پژوهش را به محقق دیگری بدهید تا از این طریق امکان موشکافی و بررسی از سوی دیگر پژوهشگران فراهم باشد.

در بخش کمّیِ رویکرد آمیخته، اعتبار یافته ­های تحقیق بر مبنای روایی و پایاییِ ابزار جمع ­آوری داده­ها تعیین می­شود. در تحقیقات با رویکرد کمّی، ابزار جمع ­آوری داده­ ها معمولاً پرسشنامه است، اما تست­ها، مصاحبه ­های ساخت­ یافته، مشاهدات منظم، اسناد، و نظایر اینها نیز می­توانند به عنوان ابزار استفاده شوند. روش­های تعیین روایی و پایایی ابزار جمع ­آوری داده ­ها زیاد­اند که در همه کتاب­ های روش تحقیق کمّی به صورت مشروح توضیح داده شده است.

بیان ملاحظات اخلاقی

در رویکرد آمیخته، باید پیش بینی لازم را برای توجه و مراعات مسایل اخلاقی پژوهش، خواه در مرحله اجرا یا در مرحله تفسیر و تجزیه و تحلیل یافته­ ها داشته باشید و ملاحظات خود را در پروپوزال با دقت و جزییات ارایه دهید.

منابع

بر اساس یک سبک معتبر مانند APA، منابع مورد استفاده برای تهیه پروپوزال خود را فهرست کنید.

باهم ­آموخته ­های پردیسانه

در این درس رویکرد تحقیق آمیخته، به­ طور خلاصه به­ عنوان روش مستقلی معرفی شد که با استفاده از ترکیب روش­های دو گروه تحقیقات کمّی و کیفی طراحی و اجرا می­شود. برای حل مسایل و در موضوعاتی می­توان از رویکرد پژوهش آمیخته یا ترکیبی استفاده کرد که مسئله یا موضوع از چنان پیچیدگی برخوردار باشد که نتوان آن را با مراجعه به یکی از روش­ها در دو رویکرد کمّی یا کیفی مطالعه نمود.

دو نکته اساسی از این درس را می­توان به عنوان مهم­ترین باهم­ آموخته ­ها اعلام کرد:

  1. رویکرد تحقیق آمیخته برای پژوهشگرانی که به دلیل مواجهه با مسئله ­ای پیچیده، نمی­توانند روش خود را منحصر به رویکردهای کمّی یا کیفی کنند، تنها راه حل است. با وجود این، طراحی و اجرای آن برای پژوهشگران جوان با مخاطراتی همراه است؛
  2. رویکرد تحقیق آمیخته به دلیل استفاده همزمان از امتیازات رویکردهای کمّی و کیفی، تصویر دقیق و اطمینان پذیرتری از هستی و پدیده ­های آن، چنان که هست در اختیار ما قرار می­دهد. این ویژگی در دنیای ما که روز به روز بر میزان پیچیدگی آن افزوده می­شود، امتیاز ارزشمندی محسوب می­شود.

چند پرسش برای مرور آموخته­ های این درس:

–        در چه مواردی و برای چه هدفی از رویکرد پژوهش آمیخته استفاده می ­کنیم؟
–        منظور از رویکرد آمیخته در تحقیق چیست و چرا از آن استفاده می­ کنیم؟
–        طرح اکتشافی چیست و تفاوت آن با طرح تشریحی کدام است؟
–        تفاوت شیوه سنجش اعتبار تحقیق در رویکردهای کمّی و کیفی چیست؟

منــابع:

  • ابراهیمی نیا, ع. (1398). چند و چون روش تحقیق آمیخته. تهران: سومین همایش روانشناسی و تعلیم و تربیت و سبک زندگ
  • بازرگان, ع. (1401). مقدمه ای بر روش های تحقیق کیفی و آمیخته رویکردهای متداول در علوم رفتاری. تهران: نشر دیدار.
  • دهکردی مبینی, ع. (1390). معرفی طرح­ها و مدل­ها در روش آمیخته. نشریه راهبرد. شماره 60. صص. 234-217.
  • شريفيان, ف. (1387). چيستي، خاستگاه­ها و مباني نظري پژوهش ترکيبي. پژوهش­هاي تربيتي و روانشناختي. شماره پیاپی 9. صص. 108-81.
  • علی­پور, د. (1401). آموزش روش تحقیق ترکیبی (آمیخته). بازیابی در تاریخ 27/10/1401 از: https://www.aparat.com/v/IXyST/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%DB%8C_%28%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87%29

        کرسول، ر (1398). روش های تحقیق ترکیبی (کمی _کیفی). ترجمه ذاکری مقدم. تهران: نشر حیدری.

دکتر محمدرضا آهنچیان
تولید کننده محتوی:
دکتر محمدرضا آهنچیان
پردیس توسعه انسانی
این اثر مشمول قانون حق مالکیت معنوی و استفاده از محتوای آن بدون اجازه پردیس توسعه انسانی غیرقانونی است.

دیدگاهتان را بنویسید

جدید‌ترین‌ های پردیس

چگونه می‌توانیم از علم آینده‌پژوهی، برای ساختن آینده خود استفاده کنیم؟

عادت‌هایت را اینگونه بشناس

روی پای خودت به هر چی می‌خوای برس

این داستان: توسعه منابع انسانی به روش مربی پرورش اندام

51 شاخص، تعریف، مصداق، و سوالِ مصاحبه استخدامی

چگونه می‌توانیم از علم آینده‌پژوهی، برای ساختن آینده خود استفاده کنیم؟

عادت‌هایت را اینگونه بشناس

روی پای خودت به هر چی می‌خوای برس

این داستان: توسعه منابع انسانی به روش مربی پرورش اندام

51 شاخص، تعریف، مصداق، و سوالِ مصاحبه استخدامی

پردیس در شبکه اجتماعی

Translate »