روش تحقیق علّی_مقایسه‌ای (Casual-comparative research)

تحقیق علی مقایسه ای

مانند مقاله‌های قبلی «پردیس توسعه انسانی» در این مقاله هم، قصد معرفی یکی از روش‌های تحقیق را داریم که در گروهِ تحقیقات با «رویکرد کمّی» قرار می‌گیرد. ما در تحقیقاتِ کمّی به جمع‌آوری، و تجزیه و تحلیل داده‌های عددی با هدف شناسایی روندها و میانگین‌ها، پیش‌بینی‌ها، آزمایش رابطه‌ها، و تعمیم نتایج به جمعیت‌های بزرگ می‌پردازیم. این رویکرد به‌طور گسترده در علوم طبیعی در حوزه‌های زیست‌شناسی، شیمی، زمین‌شناسی، و نیز در علوم اجتماعی، برای تحقیق در حوزه‌های علوم تربیتی، روانشناسی، اقتصاد، جامعه‌شناسی، مدیریت، و نظایر اینها استفاده می‌شود.

یکی از روش‌های تحقیق کمّی، روش علی-مقایسه‌ای است که در بسیاری از حوزه‌هایی که در بالا نام برده شد مورد استفاده قرار می‌گیرد. این روش، از پیچیدگی زیادی برخوردار نیست و از دوره کارشناسی، دانشجویان می‌توانند از آن برای دست یافتن به سوالات تحقیقی خود استفاده کنند. معرفی آن در اینجا با هدف یکپارچه‌سازی دانش و اطلاعات دانشجویان و نیز افرادی است که در فضای غیردانشگاهی (برای مثال به عنوان کارشناس و مدیر در سازمان‌های تخصصی)، قصد پاسخگویی سیستماتیک به سوالات علمی و فنیِ خود را دارند. این مقاله نیز با رویکرد همیشگی پردیس، یعنی کاربردی ساختنِ علوم، به‌طور اختصاصی، برایِ استفادۀ اعضای پردیس، مطالعه، نوشته، و تنظیم شده است.

مقاله‌های «پردیس توسعه انسانی» به کمک بهترین استادان دانشگاه‌های برتر ایران تهیه می‌شود: به این دلیل با خیال آسوده و با اطمینان به دقت و اعتبارِ مطالبِ ارایه شده، می‌توانید از آنها با استناددهی به منبع، استفاده و مراجعه به آنها را به دوستان‌ خود توصیه کنید.

تحقیق کمّی و انتظارات ما

تحقیق کمّی عبارت است از بررسی سیستماتیک پدیده‌ها از طریقِ جمع‌آوری داده‌های قابل اندازه‌گیری، با استفاده از تکنیک‌های آماری، ریاضی، محاسباتی برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و رسیدن به پاسخ فرضیه‌ها یا سوالات تحقیق. تحقیقات کمی با استفاده از روش‌های نمونه‌گیری، داده‌ها را از آزمودنی‌ها جمع‌آوری، و تجزیه و تحلیل می‌کنند. این نوع تحقیقات دارای ویژگی‌های منحصر به‌فردی است که آنها را برای استفاده در حل انواع خاصی از مسایل، متناسب می‌سازد. مهم‌ترین این ویژگی‌ها عبارتند از:

1. ابزارهای ساختاریافته: ابزارهای ساختاریافته مانند نظرسنجی، بانک داده، و پرسشنامه برای جمع‌آوری داده‌های کمّی استفاده می‌شود. استفاده از چنین ابزار‌های ساختاری، به جمع‌آوری داده‌های کاربردی از مشارکت‌کنندگان، کمک می‌کند.

2. حجم نمونه: تحقیقات کمی بر روی حجم نمونه قابل توجهی انجام می‌شود که جامعۀ هدف را نشان می‌دهد. هنگام اقدام به تعیینِ نمونه برای پشتیبانی از هدف تحقیق، باید از روش‌های نمونه گیری مناسب استفاده شود که در ادامه این درس، توضیح داده شده است.

3. سؤالات بسته: سؤالات بسته، با توجه به هدف تحقیق تنظیم می‌شوند. این سوالات به جمع‌آوری داده‌های کمی کمک می‌کنند و از این رو، به‌طور گسترده در تحقیقات کمی استفاده می‌شوند.

4. مرور پیشینه: مبانی نظری و پیشینه تجربی متغیرهای مربوط به هدف تحقیق، پیش از جمع‌آوریِ داده‌ها توسط محقق جمع‌آوری می‌شود.

5. داده‌های کمی: معمولاً داده‌های کمی که با استفاده از ابزار جمع‌آوری شده‌اند، از طریقِ جداول، نمودارها، شکل‌ها، و تصاویر نشان داده می‌شوند. این امر درک داده‌های جمع آوری شده و همچنین تایید اعتبار یافته‌های تحقیق را آسان‌تر می‌سازد.

6. تعمیم نتایج: نتایج تحقیقات کمّی را می‌توان به کل جامعه تعمیم داد تا بر اساس آنها امکانِ اقدام برای بهبود فراهم شود.

تحقیق علّی_مقایسه‌ای چیست؟

تحقیق علی- مقایسه‌ای (Casual-comparative research) یا پس-رویدادی (Ex Post Facto) یکی از روش‌های تحقیق است که برای شناساییِ روابط علت و معلولی بین متغیرهای مستقل و وابسته به کار می‌رود. متغیرِ مستقل می‌تواند خصیصه‌ای یا درون‌زا باشد (مانند جنسیت) و یا امکان کنترلِ آن توسط محقق وجود نداشته باشد (مانند پرخاشگری با کودکان). در تحقیقات کمّی، روش‌های متعددی برای یافتن پاسخ به سوالاتِ شما وجود دارد که در روش علی-مقایسه‌ای، محققان می‌توانند علت و معلول یک پدیده یا رویداد را در گذشته بررسی کنند. در تحقیقات علی-مقایسه‌ای، ممکن است علت، علت واقعی نباشد زیرا این نوع تحقیق جزو تحقیقات غیرآزمایشی است که شامل بررسی علتِ تفاوت‌های رفتاری دو گروه همتا یا همگن، و نه دستکاری در متغیرها است. در این تحقیق، دغدغه پژوهشگر یافتن پاسخ به این سوال است که به چه دلیل یا دلیل‌هایی، امروز رفتار خاصی از افراد مشاهده می‌شود؟

هدف‌های تحقیق علّی- مقایسه‌ای را می‌توان به 3 مورد زیر خلاصه کرد:

 • بررسی واقعیت‌ها
 • بررسی علت‌ها
 • بررسی پیامدها

طبیعی است که در صورت لزوم، در یک تحقیق علی-مقایسه‌ای، هر سه‌ی این هدف‌ها، در یک طرحِ یکپارچه مورد مطالعه قرار گیرد. به‌طور خلاصه، تحقیق علی- مقایسه‌ای دارای 4 ویژگی زیر است:

 1. جزو روش‌هایی است که برای شناسایی روابط علت و معلولی استفاده می‌شود؛
 2. گروه‌هایی از افراد که به‌طور تصادفی انتخاب نشده‌اند، به عنوان نمونه انتخاب می‌شوند؛
 3. متغیرهای مورد بررسی در دو گروه یا بیشتر نمایش داده می‌شوند. متغیرها نمی‌توانند کمتر از دو باشند، در غیر این صورت، تفاوتی قابل مشاهده نخواهد بود؛
 4. متغیرهای مستقل دستکاری نمی‌شوند: رابطه بین علت و معلول، رابطه مفروض است زیرا نمی‌توانیم متغیر مستقل را دستکاری یا به‌طور کامل کنترل کنیم.

مراحل اجرای تحقیق علّی_مقایسه‌ای

به احتمال زیاد شما هم دوست دارید نحوه اجرای تحقیق علی- مقایسه‌ای را بدانید تا با اطمینان بیشتری دربارۀ روش مطلوب برای پاسخ به مسئله تحقیق خود دست به انتخاب بزنید. خبر خوب این است که طرح اساسی برای انجام این نوع تحقیق، مشابه سایر تحقیقاتِ کمّی است. در مراحل هفت‌گانه زیر، به شکل گام به گام، شیوۀ اجرای روش تحقیق علّی- مقایسه‌ای برای شما شرح داده شده است. از مرحله یک تا هفت، نشان دهنده یک روش منطقی است که چگونه باید به‌طور سیستماتیک با مسئله موردِ نظر مواجه شوید. به یاد داشته باشید که در این روش، شما فقط می‌توانید به این سوال پاسخ بدهید که چرا گروه‌های همتا در یک متغیر یا به‌طور کلی در یک معلول، با یکدیگر متفاوت هستند؟

مرحله 1: موضوع تحقیق را مشخص کنید

در این مرحله باید مسئله تحقیق را با توجه به فرضِ وجود علل تفاوت در گروه‌ها، تنظیم کنید. در بررسی علت تفاوت بین دو یا چند گروه همتا انتخاب گروه‌ها باید با منطقِ قابل قبولی همراه باشد. این روش شامل انتخاب دو گروه مشابه است که در یک متغیرِ مستقل، با هم متفاوت هستند.

مرحله 2: مرور پیشینه را انجام دهید

در این مرحله مانند سایر روش‌های تحقیق کمّی، باید پیشینه تحقیق را مرور کنید. این مرحله به شما کمک می‌کند تا علل یا پیامدهای احتمالی یک تفاوت، با اثرپذیریِ احتمالی از یک متغیر را شناسایی کنید. مرورِ پیشینه به شناسایی شکاف‌های پژوهشی زمینه‌ای، روش‌شناختی، و مفهومی یا نظری، کمک می‌کند. علاوه بر این، مرور پیشینه تحقیق علی-مقایسه‌ای به شما امکان می‌دهد تا متغیرهای خارجی که به یک رابطه علت و معلولی کمک می‌کنند را کشف کنید.

مرحله 3: سوال یا فرضیه تحقیق را تدوین کنید

هنگامی که علت‌های احتمالی یا متغیرهای مستقل را شناسایی کردید، از آنها برای طرحِ سؤال، و یا فرضیه تحقیق استفاده کنید. فرضیه ایجاد شده باید تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته را پیش‌بینی کند. سؤال یا فرضیه تحقیق خود را به گونه‌ای تنظیم کنید که تفاوت مورد بررسی در دو گروه را به تصویر بکشد. به عنوان مثال، یک سوال تحقیق را می‌توان به صورت زیر در نظر گرفت:

واکسیناسیون کووید-19 در میان شهروندانِ 65 ساله در مقابل گروه مشابه که واکسینه نشده‌اند، بر مصونیت نسبت به کرونا در اهواز، تأثیر می‌گذارد؟ یا: آیا سن، تاثیری بر عوارض سلامت قلب و مشکلات تنفسی در دو گروه زنان 40 سالۀ دچار، و سالم، دارد؟

مرحله 4: شرکت‌کنندگان در پژوهش را انتخاب کنید

بر خلاف سایر تحقیقات غیرتجربی، در انتخاب گروه‌ها برای شرکت در این نوع پژوهش، باید دقت بیشتری داشته باشید زیرا در این روش تحقیق باید به جنبه‌های زیر توجه کنید:

 • به تعریف مناسب متغیر مستقل به‌عنوانِ متغیرِ اصلی در گروه‌بندی نیاز دارید.
 • باید گروه‌هایی که در یک متغیر، تفاوت قابل اندازه‌گیری دارند را شناسایی کنید.
 • باید گروه‌های همگن را انتخاب کنید.
 • باید متغیرهای خارجی که شاید با سایر متغیرهای تحقیق علّی- مقایسه‌ای تداخل داشته باشند را کنترل کنید.

گروه‌هایی را انتخاب کنید که از نظر متغیر مستقل، متفاوت هستند. این به شما امکان می‌دهد متغیرهای خارجی را کنترل کرده و تأثیر آنها را کاهش دهید. در اینجا، می‌توانید از تکنیک تطبیق برای یافتن گروه‌هایی استفاده کنید که عمدتاً با وجود متغیر مستقل تفاوت دارند.

مرحله 5: داده‌ها را جمع‌آوری کنید

فرآیند جمع‌آوری داده‌ها، انعطاف‌پذیر است، زیرا هیچ راه قطعی و معینی برای جمع‌آوری داده‌ها وجود ندارد. تا زمانی که داده‌های کافی و مرتبط جمع‌آوری شود، می‌توان از هر ابزاری برای دستیابی به جمع‌آوری داده‌ها استفاده کرد. در این نوع پژوهش، نیازی به داشتنِ یک پروتکل درمانی ندارید. در برخی منابعِ روش تحقیقِ فارسی، رایج‌ترین ابزار را «مشاهده» و «مصاحبه» اعلام کرده‌اند اما پرسشنامه ابزار بسیار پرکاربردی برای این منظور است.

مرحله ۶: داده‌ها را تجزیه و تحلیل کنید

در نظر داشته باشید که تجزیه و تحلیل داده‌ها برای تحقیقات علّی- مقایسه‌ای را می‌توانید بر اساس هر دو مدل تحلیل توصیفی و استنباطی انجام دهید. داده‌ها را می‌توانید به‌عنوان فراوانی یا میانگین، برای هر گروه با استفاده از آمار توصیفی گزارش کنید، به دنبال آن با استفاده از آمار استنباطی، تفاوت میانگین بین گروه‌ها را مشخص کنید.

مرحله ۷: یافته‌ها و نتایج تحقیق را گزارش کنید

در این مرحله، داده‌های جمع‌آوری شده را تجزیه و تحلیل و نتیجه آن را گزارش نمایید. در مرحله هفتم باید مشخص کرده باشید که آیا متغیرهای مستقلِ شناسایی شده، علت تفاوت بین دو گروه هستند یا خیر؟ در این مرحله شما، باید به وجود علت‌ها یا متغیرهای مُسبّب رسیده باشید، یعنی به‌دقت بیان کنید که متغیر مستقل باعث ایجاد متغیر وابسته می‌شود. با این حال، به دلیل وجود متغیرهای خارجی و عدم تصادفی‌سازی در انتخاب شرکت‌کنندگان، ایده‌آل است بیان کنید که نتایج، یک علتِ احتمالی را نشان می‌دهند و درباره رابطه علّی آنها قطعیتی وجود ندارد.

ارزشیابی تحقیقاتِ علی_ مقایسه‌ای

هنگام ارزشیابی پژوهش‌های علی- مقایسه‌ای، مهم‌ترین نکات و سوالاتی که باید به آنها توجه کنید عبارتند از:

 • عنوان، هدف، فرضیه‌ها، و یا سوالات تحقیق به روشنی و مطابق با مختصاتِ تحقیق علی-مقایسه‌ای تنظیم شده‌اند؟
 • آیا گروه‌های مشارکت‌کننده، به‌جز متغیر مستقل، در سایر متغیرها مشابه هستند یا خیر؟ روش انتخاب نمونه در گروه‌ها، به درستی و منطبق با قواعد روش علی-مقایسه‌ای انتخاب شده است؟
 • از ابزار متناسب برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شده است؟
 • محقق برای کنترل (کاهش یا حذف) متغیرهای خارجی چه کارهایی انجام داده است؟
 • چه متغیرهای دیگری نیز احتمالاً وجود داشته‌اند که می‌توانسته است بر نتیجه، اثر بگذارد اما مورد توجه محقق قرار نگرفته است؟
 • اگر از آمار استنباطی استفاده شده است و آیا محقق از آمار مناسب (پارامتریک یا ناپارامتریک) استفاده کرده است؟
 • تفسیر و نتیجه‌گیری به درستی و بر اساس تردید منطقی در شناسایی رابطه علی-مقایسه‌ای انجام شده است؟

مزایا و محدودیت‌های تحقیق علی_مقایسه‌ای

مانند هر روش تحقیق، تحقیقات علّی-مقایسه‌ای کاربردها و محدودیت‌هایی دارد که باید در نظر بگیرید.

مزیت‌ها یا کاربردها

 • به شما امکان می‌دهد با کمترین هزینه مادی و انسانی، در زمان نسبتاً سریع، به پاسخ مسئله تحقیق خود برسید؛
 • علل وقوع یا عدم وقوع یک پدیده یا رویداد خاص را نشان می‌دهد؛
 • روابط بین متغیرهای مختلفی که متغیر مستقل احتمالاٌ در آنها اثر داشته است را مورد بررسی قرار می‌دهد.

محدودیت‌ها

 • به‌طور کامل به شما اجازه دستکاری یا کنترل متغیر مستقل را نمی‌دهد و امکان نمونه‌گیریِ تصادفی را از شما می‌گیرد؛
 • مانند سایر روش‌‌ها، امکان سوگیری‌ پژوهشی وجود دارد که رایج‌ترین آنها، سوگیری در انتخاب موضوع تحقیق است؛
 • امکان از دست دادن آزمودنی‌ها؛ تأثیر موقعیت مکانی بر پاسخ آزمودنی‌ها؛ نگرش ضعیف پاسخ‌دهندگان؛ و تهدید‌های آزمون، همیشه باید به عنوان یک احتمال در نظر گرفت شوند.
 • نتایج این نوع تحقیق، باید با احتیاط تفسیر شود، زیرا یک اشتباه رایج این است که اگرچه بین دو متغیر مورد تجزیه و تحلیل، رابطه وجود دارد، اما این رابطه لزوماً تضمین نمی‌کند که یک متغیر، عامل اصلی تأثیرگذاری بر متغیر دیگر است.

تفاوت‌های تحقیق علی_مقایسه‌ای با تحقیقات آزمایشی و همبستگی

در پایان برای کمک به یادگیری بهتر شما از این درس، تفاوت‌های تحقیق علی_مقایسه‌ای با تحقیقات آزمایشی و تحقیقاتِ همبستگی را در نظر بگیرید. دست کم به سه دلیلِ زیر نباید تحقیقات علّی-مقایسه‌ای را با تحقیقات آزمایشی که در آن رابطه علت و معلولی بررسی می‌شود، اشتباه گرفت:

 1. تحقیق علی-مقایسه‌ای، گذشته-نگر است در حالیکه تحقیق آزمایشی حال-نگر است؛
 2. در تحقیقات آزمایشی ادعا می‌شود که برای تبیین یک پیامد یا نتیجه، علت واقعی وجود دارد زیرا متغیرهای مستقل دستکاری می‌شوند؛ در حالی‌که در تحقیق علی-مقایسه‌ای، متغیر مورد مطالعه، دستکاری نمی‌شود؛
 3. در این تحقیق، از مقایسه استفاده می‌شود؛ یعنی محقق دو گروه را برای مقایسه انتخاب می‌کند تا علت تفاوتی که قبلاً متوجه شده است را مشخص کند؛ در تحقیق آزمایشی، اثر متغیر مستقل و دستکاری شده در گروه‌ِ آزمایش، تایید یا رد می‌شود و هدف آن مقایسه نیست.

تفاوت‌های بین این نوع تحقیق و تحقیق همبستگی را نیز می‌توان در 2 مورد زیر ملاحظه کنید:

_تحقیقِ علّی-مقایسه‌ای با هدفِ مقایسه، و تحقیق همبستگی با هدفِ رابطه انجام می‌شود.

_تحقیق علی-مقایسه‌ای معمولاً شامل دو (یا بیشتر) گروه و یک متغیر مستقل است، در حالی که تحقیق همبستگی معمولاً شامل یک گروه و دو یا چند متغیر است.

با‌هم‌آموخته‌های پردیسانه

چیزهای زیادی در این مقاله درباره تحقیق علّی مقایسه‌ای آموختیم که در اینجا آنها را با همدیگر، با هدف کمک به مرور و تسهیلِ یادگیری شما، مرور می‌کنیم:

 1. هدف از انجام تحقیق علّی مقایسه‌ای تعیین دلایل یا علل شرایط موجود است.
 2. تحقیق علی- مقايسه‌ای به‌عنوان پس-رویدادی نیز ناميده می‌شود، زيرا محقق، كنترلی بر متغير بیرونی ندارد. هر اتفاق و تاثیری پیش از حضور و بررسی محقق رخ داده است.
 3. تحقیق علّی-مقایسه‌‎ای گاهی به‌عنوان نوعی تحقیق توصیفی تلقی می‌شود زیرا شرایطی که از قبل وجود داشته را توصیف می‌کند.
 4. تحقیق علی-مقایسه‌ای سعی در شناسایی روابط علت و معلولی دارد.
 5. -تحقیق علی-مقایسه‌ای گذشته‌نگر است.
 6. روش تحقیق علی-مقایسه‌ای به مقایسه دو یا چند گروه بر اثرِ یک متغیر درون‌زا یا خصیصه‌ای می‌پردازد.
 7. مشخصه‌ای که تفاوتِ گروه‌ها در تحقیق را معین می‌کند، متغیر برون‌زا به عنوان متغیرِ مستقل است.
 8. -روش تحقیق علّی- مقایسه‌ای با یک معلول مشخص شروع می‌شود و به دنبالِ علت یا علل احتمالی آن است.
 9. در این روش، محقق تلاش مي‌كند تا علت يا دليل تفاوت‌های موجود در گروه‌ها را تعيين كند.
 10. محقق در این روش تحقق هرگز نمی تواند با اطمینان بداند که دو گروه مورد مقایسه، قبل از بروزِ تفاوت، دقیقاً برابر بوده‌اند.

برای یادگیری روش‌های تحقیق بیشتر و یا کسب اطلاع دربارۀ مسایل و نیازهای علمی خود، با «پردیس توسعه انسانی» همراه باشید.

برای مشاهده کامل درس، لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

این اثر مشمول قانون حق مالکیت معنوی و استفاده از محتوای آن بدون اجازه پردیس توسعه انسانی غیرقانونی است.
دکتر محمدرضا آهنچیان
تولید کننده محتوی:
دکتر محمدرضا آهنچیان
پردیس توسعه انسانیی

دیدگاهتان را بنویسید

جدید‌ترین‌‌های پردیس

چگونه می‌توانیم از علم آینده‌پژوهی، برای ساختن آینده خود استفاده کنیم؟

عادت‌هایت را اینگونه بشناس

روی پای خودت به هر چی می‌خوای برس

این داستان: توسعه منابع انسانی به روش مربی پرورش اندام

51 شاخص، تعریف، مصداق، و سوالِ مصاحبه استخدامی

چگونه می‌توانیم از علم آینده‌پژوهی، برای ساختن آینده خود استفاده کنیم؟

عادت‌هایت را اینگونه بشناس

روی پای خودت به هر چی می‌خوای برس

این داستان: توسعه منابع انسانی به روش مربی پرورش اندام

51 شاخص، تعریف، مصداق، و سوالِ مصاحبه استخدامی

پردیس در شبکه اجتماعی

Translate »