درباره پردیس

بنیان پردیس توسعه انسانی، بر شعار " زندگی می کنیم که رشد کنیم" نهاده شده است.
پردیس با همراهی گروه بزرگی از استادان سرآمد دانشگاه‌های برتر ایران و کارآفرینان برجسته و خوشنام در نوآوری و خلق ارزش، هدف خود را کمک به رشد و توسعه انسانی، قرار داده است.

چشم انداز ما، پیشگامی در ارائه خدمات نوآورانه و بومیِ «توسعه انسانی»، با احترام به علم، اخلاق حرفه‌ای، و نفع عمومی است. راهبرد پردیس ، استفاده خلاق از روش‌های کمک به انسان در شناخت و بهره‌گیری از استعدادها و ظرفیت‌های خدادادی، بدون هدردادن آن‌ها است. از نگاه پردیس، راه دست‌یابی انسان به کامیابی و خوشبختی، «رشد» است. با پذیرش قاعده لزوم رسیدن به رشد، از طریق داشتن هدف و برنامه، پردیس محور تمرکز خود را بر ارائه سه وجهِ زیر قرار داده است :

پردیس به عنوان اجتماع بزرگ متخصصان قابل اعتماد کشور که راه توسعه انسانی را به مدد تجربه و تخصص خود به خوبی می‌شناسند، در کنار شما است تا از مسیر مطمئن و پایدار رشد، کامیابی در زندگی شخصی و حرفه‌ای امروز و فردایتان را برای شما به ارمغان بیاورد.

پردیس توسعه انسانی، در قالب یک تیم هماهنگ از نخبگان رشد و توسعه فردی، و با راهبری دکتر محمدرضا آهنچیان، استاد تمام دانشگاه و مدیر کل برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی سال‌های 1396 تا 1401 اداره می‌شود.

با پیوستن به ما، این حق شما خواهد بود که بهترین و معتبرترین پشتیبان‌های رشد و توسعه فردی را به خدمت بگیرید.

Translate »