استرس‌ها و فشارهای روانی برخاسته از کار یا محیط کار را چگونه مدیریت کنیم؟

فشار-روانی-scaled-780x400_3772

مدیریت فشار روانی به تمامی افراد با هر نقش و جایگاهی (کارمند، دانشجو، دانش آموز، پدر و مادر، و …) و به خصوص به مدیران سازمان ها کمک می کند تا بتوانند استرس، فشار و مشکلات همیشگی در کار و محیط کار را کنترل و حل کنند

در دنیای ما فشار روانی به مسئله ای اجتناب ناپذیر در کار و زندگی شخصی تبدیل شده است؛ اما موضوع مهمی که وجود دارد این است که یک فرد به عنوان مدیر در سازمان، یا راهبر هر نهاد و انجمن، از ویژگی‌های شخصیتی کارکنان و اعضای انجمن آگاه باشد تا بتواند فشارهای روانی که به آنها وارد می شود را تشخیص دهد و سپس به آنان کمک کند تا وضعیت خود را بهبود ببخشند. حالات و روحیات کارکنان و اعضا، به صورت مستقیم بر عملکرد کاری و رشد و پیشرفت سازمان ها و اجتماعات تاثیر می‌گذارد.

آیا فشار روانی را تجربه کرده اید؟

آیا در زندگی روزمره خود فشار روانی را تجربه کرده اید؟ آیا آن را به طور مستمر احساس می کنید یا گاهی در زمینه برخی فعالیت ها، فشار روانی را حس می کنید؟ آیا به این فکر کرده‌اید که شناخت مشکل، اولین و موثرترین گام برای مدیریت و کنترل آن است؟ «پردیس توسعه انسانی»، در این راه، همراه شما است.

به طور ساده، فشار روانی تنشی است که افراد هنگام روبه رو شدن با تقاضاها، محدودیت ها یا فرصت های فوق العاده تجربه می کنند.

تقاضاها در محیط کار می توانند، دستورات مقامات بالاتر؛ درخواست های مراجعان؛ و انتظاراتِ مشتریان باشد. همچنین منظور از محدودیت ها و فرصت ها، شرایطی است که از نظر زمانی، تخصصی، منابع و امکاناتی که برای پاسخ به تقاضا در اختیار شما است، و به طور خلاصه، پشتیبان شما در پاسخگویی، و تسهیل کننده کارها و وظایف تان است.

فشار روانی حرفه ای

«فشار روانی»، حالتی عمومی است که ممکن است هر یک از ما، فارغ از اینکه مدیر، کارمند، دانشجو، یا حتی مادر و پدر باشیم می توانیم آن را حس کنیم و از آن اثر بپذیریم. اما «فشار روانی حرفه ای»، ویژه مدیر و نیروهای انسانی است که عهده دار مسئولیت های حرفه‌ای و تخصصی هستند.

فشار روانی حرفه ای، عبارت از عدم سازگاری و انطباق ارزش ها و نیازهای فرد با سازمان و انتظارات نقش سازمانی است. نتیجه این فشار روانی حرفه ای، بهره وری کمتر، استفاده نادرست از شایستگی های نیروها، فقدان انگیزه، غیبت در کار، و ترک کار است.

عوامل فشار روانی

عوامل زیادی می توانند موجب فشار روانی برای ما شوند. این عوامل در ابعاد مختلف، یکسان نیست. برای مثال اگر در محیط کار خود احساس فشار روانی می‌کنیم، ممکن است این فشار لزوما به دلیل مشکلات ناشی از رفتار مدیری نباشد، بلکه شاید به این دلیل فشار روانی احساس کنیم که وظایف و مسئولیت‌های ما بیش از حد است. در صورتی که منشاء فشار روانی بعد گروهی داشته باشد، مسایل مدیریتی دلیل فشار روانی و هنگامی که منشاء بعد فردی است، دلیل آن کار بیش از حد است.

عواملی که می توانند موجب شکل گیری فشار روانی شوند را در نمودار زیر می بینید.

نقش تفاوت های فردی در فشار روانی

به نظر شما زنان بیشتر در سازمان احساس فشار روانی می کنند یا مردان؟ زنان دارای تجربه کمتر یا زنان با تجربه تر؟ مردان دارای شخصیت برون گرا یا درون گراها؟ تفاوت های فردی در بسیاری از رفتارهای اجتماعی ما اثرگذار است. سازمان ها، محلی برای بروز تفاوت های فردی است.

برخی از تفاوت های فردی مانند جنسیت و الگوی رفتاری افراد، یعنی ویژگی های شخصیتی مانند خوداتکایی، احترام به خود و درونگرایی می تواند بر تاثیر و ادراکی که آنها از فشار روانی دارند تاثیرگذار باشد. شما ممکن است جزو افرادی باشید که اگر رخدادی در زندگی روزمره تان روی دهد، برای شما فشارآور و موجب غم و تاثر است، در حالی که می بینید مشابه همان رخداد برای دوست یا یکی از آشنایان شما چنین تاثیری ندارد؛ یا اثر آن کمتر و یا بیشتر است.

آیا می توانیم آثار فشار روانی را کاهش بدهیم؟

به عنوان نیروی انسانی هر سازمانی که مشغول به کار هستید، هر چه بیشتر در معرض فشار روانی باشید و نتوانید آن را کنترل کنید آسیب های ناشی از آن جدی تر و بیشتر خواهد شد و رفته رفته شما را از یک فرد موثر و کارآمد، به فردی نیازمند کمک تبدیل می کند! به عنوان مدیر سازمان، اگر نتوانیم فشارهای روانی خود و نیروهای انسانی مان را مدیریت کنیم، باید منتظر آثار و نمودهای مختلف زیر باشیم:

 1. عدم مشارکت کارکنان، غیبت، خستگی و درخواست پایان دادن به خدمت از سوی نیروهای انسانی
 2. ضعف عملکرد کارکنان و تاثیر منفی آن بر کیفیت خدمت
 3. تحلیل رفتگی شامل: بی علاقگی به کار، ناخشنودی از کار، ناتوانی در رسیدن به اهداف، و فرار از همه چیز!

چگونه می توانیم از فشار روانی پیشگیری کنیم؟

در زمینه های بهداشت و درمان، گفته می شود که پیشگیری بهتر از درمان است. از نگاه پردیس توسعه انسانی، در موضوع «فشار روانی» هم برای اینکه خود و کسانی که با شما کار می کنند، به آن مبتلا نشوید بهتر است پیشاپیش به روش های پیشگیری از آن بیندیشید و با آگاهی و شناخت، آن را مدیریت کنید. 

به این منظور 3 نکته زیر را در نظر بگیرید و در صورتی که با موقعیت و شرایط خاص شما انطباق دارد، دست به عمل بزنید:

 1. در مرحله چاره سازی، منشاء مسئله را شناسایی و سعی کنید عامل فشار روانی را کاهش بدهید یا از قدرت آن بکاهید. شما بهترین مرجع برای شناسایی ریشه های فشار روانی در شرایط و موقعیت خودتان هستید. با توجه به قاعده «اثر تفاوت های فردی» هیچ مرجعی حتی متخصصان و مشاوران ما، نمی توانند در این مرحله نسخه های یکسانی برای همه افراد ارایه دهند.
 2. اگر امکان کنترل پیشاپیش عامل فشار روانی برایتان وجود نداشت و احساس کردید که دچار آن شده اید، باید باید بگیرید که عامل یا عوامل فشارزا را به بهترین نحو مدیریت کنید تا از آسیب های آن بکاهید. یک راه حل موثر، تغییر یا تعدیل پاسخ هایی است که تاکنون به فشار روانی داده اید.

     3. در مرحله سوم، شما اولین نشانه های فشار روانی را بر خود و سلامتی تان مشاهده می کنید. در این وضعیت، مشخص می شود که رفتار پیشگیرانه به نتیجه موفقیت آمیزی منجر نشده است. بنابراین باید در اولین فرصت در اندیشه درمان نشانه های فردی و سازمانی آسیب های ناشی از فشار روانی برای خود یا دیگران باشید.

در نمودار زیر، انواع پیشگیری های سازمانی فشار روانی ارایه شده است. توضیحات بیشتر درباره آنها را می توانید در منبع معرفی شده در پایان این مقاله ببینید و یا با پردیس توسعه انسانی در تماس باشید.

آیا راه های عملی و فنونی برای کاهش فشار روانی وجود دارد؟

هیچ مسئله یا مشکلی نیست که با شناخت درست، مشاوره با متخصصان مجرب، و مهم تر از همه با اراده و خواست ما حل نشود. در زیر 7 فن یا راه حل برای کاستن از آسیب های فشار روانی ارایه شده است. این که شما از کدامیک از این فنون برای کاهش فشار روانی یا برطرف کردن آن استفاده می کنید، بستگی به شما و شرایطی که در آن به سر می برید دارد. درباره آن بیندیشید و پس از مطالعه بیشتر و در صورت نیاز مشاوره با پردیس توسعه انسانی، تصمیم بگیرید:

 1. ورزش (هوازی/انعطافی)
 2. رژیم غذایی مناسب (کنترل غیر مستقیم نقش رژیم غذایی در فشار روانی)
 3. آرام سازی عظلانی (تنفس عمیق و آرام و کشش منم عضلانی)
 4. درمان غیردارویی (مراقبه)
 5. ساختاردهی مجدد شناختی (جایگرینی افکار منطقی با افکار غیرمنطقی)
 6. خودگشودگی (چه با صحبت با دیگران چه با نوشتن رخدادها)
 7. دریافت کمک حرفه ای (مشاوره های حرفه ای).

جمع بندی و درس‌هایی برای ما:

زندگی پر اضطراب در قرن 21 فشار روانی را به یکی از مباحث رایج در زندگی شخصی و سازمانی ما تبدیل کرده است. بزرگترین عامل فشار روانی حرفه ای، ناشی از تحولات بنیادی است که سازمان ها با آن رو به رو هستند. روز به روز رقابت ها خواه بین سازمان ها یا میان اعضای سازمان افزایش پیدا می کند؛ به همین دلیل از ما خواسته می شود تا کار بیشتر، با کیفیت بهتر، در زمان کوتاه تر، و با صرف منابع کمتری انجام دهیم. یافته های پژوهشی نشان می دهند که فشار های روانی ناشی از کار، زندگی شخصی ما را متاثر می کنند و فشارهای روانی ناشی از سایر عوامل بر کیفیت عملکرد کاری ما تاثیر می گذارند. به همین دلیل مدیران باید ازاصول و روش های مدیریت پیشگیری فشار روانی برای ایجاد محیط کاری سالم استفاده کنند و کارکنان را به انجام این کار تشویق کنند. کارکنان نیز نمی توانند این موضوع مهم را به مدیران واگذار کنند و منتظر اقدام از سوی آنان باشند. همه ما باید انسان های سالم و شادی باشیم که بتوانیم در زندگی سازمانی و شخصی خود، احساس کامیابی کنیم.

بر این بنیان شاید نخستین درس برآمده از مقاله حاضر این باشد که اگر خواهان رشد و توسعه فردی و بهبود عملکرد خود یا اطرافیان مان هستیم باید یاد بگیریم. باید بدانیم که چگونه خواهیم توانست، عامل فشارهای روانی را تشخیص دهیم و رفع کنیم. باید توجه داشته باشیم که خودشکوفایی و توسعه انسانی، هنگامی که فرد تحت فشار است ممکن نیست و یا به سختی اتفاق خواهد افتاد.

همچنین اگر ویژگی شخصیتی برخی از شما به گونه ای است که شما را در معرض تاثیر بسیار مخرب فشار روانی قرار می دهد باید دوباره به نحوه زندگی خود بیندیشید، نگرش های خود به کار را عوض کند و سعی کنید که تغییر کنید.

***

این مقاله از کتاب دکتر علی رضائیان با عنوان «مدیریت فشار روانی» برداشت شد. هدف پردیس توسعه انسانی از این برداشت، آشنایی با فشارهای روانی به عنوان یکی از مسایل مهم در زندگی روزمره انسان در قرن بیست و یکم بود.

منبع: رضائیان، علی. (1394). مدیریت فشار روانی (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته). چاپ هشتم. تهران: انتشارات سمت.

ویراستار: دکتر محمدرضا آهنچیان

دکتر محمدرضا آهنچیان
تولید کننده محتوی:
دکتر محمدرضا آهنچیان
پردیس توسعه انسانی
این اثر مشمول قانون حق مالکیت معنوی و استفاده از محتوای آن بدون اجازه پردیس توسعه انسانی غیرقانونی است.

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

جدید‌ترین‌ های پردیس

چگونه می‌توانیم از علم آینده‌پژوهی، برای ساختن آینده خود استفاده کنیم؟

عادت‌هایت را اینگونه بشناس

روی پای خودت به هر چی می‌خوای برس

این داستان: توسعه منابع انسانی به روش مربی پرورش اندام

51 شاخص، تعریف، مصداق، و سوالِ مصاحبه استخدامی

چگونه می‌توانیم از علم آینده‌پژوهی، برای ساختن آینده خود استفاده کنیم؟

عادت‌هایت را اینگونه بشناس

روی پای خودت به هر چی می‌خوای برس

این داستان: توسعه منابع انسانی به روش مربی پرورش اندام

51 شاخص، تعریف، مصداق، و سوالِ مصاحبه استخدامی

پردیس در شبکه اجتماعی

Translate »