چگونه می‌توانم آینده خود را ببینم و آن را بسازم؟

آینده نگری و آینده پژوهی

همیشه برای بشر، دیدن آینده جذاب بوده است چون از آن طریق به طالع یا بخت خود دست می‌یافت. ابعاد دلیل کوشش برای دستیابی به تصویر آینده، از یک کنجکاوی شخصی، فراتر رفته است و گاهی حکم یک الزام برای برنامه ریزی سناریوهای آینده را پیدا کرده است. اگر در گذشته امکان مطالعه آینده وجود نداشت، امروز با استفاده از اطلاعات نظامدار که به درستی در قالب‌های علم آینده پژوهی بگیرد، پیشرفت‌های زیادی ایجاد شده است. دیدن آینده به انسان این فرصت استثنایی را می‌دهد تا تصمیم‌ها و انتخاب‌های امروز خود را با توجه به آن‌ها، تنظیم کند و از احتمال بروز خطا بکاهد.

هر انسان بالغ و خردمندی می‌کوشد تا با در نظر گرفتن آینده، امروز، دست به تصمیم‌گیری بزند . در این راه، علوم نوین، و به ویژه تحلیل‌های فنی علم آینده پژوهی به علاوه، پیش بینی‌هایی که به کمک هوش مصنوعی امکان پذیر شده است، می‌توانند در این راه به انسان کمک‌های شایان توجهی کنند. اما در این میان، هیچ عامل بیرونی، حتی در فنی و پیچیده‌ترین صورت علمی خود، نمی‌تواند بدون در اختیار داشتن بیشترین میزان اطلاعات از فرد، برای او در فضای عمومی و به اتکای نیازها و ویژگی‌های نوع بشر، برنامه ریزی سناریوی آینده داشته باشد. به عبارت دیگر، بهترین منبع اطلاعات و تحلیل آینده برای هر فرد، بر خود او استوار می‌شود.

این مقاله، به آشنایی شما با اهمیت آینده و نقشی که علم در شناختن آن بر عهده دارد، توجه دارد. شناخته شده‌ترین علم در این زمینه، آینده پژوهی است که در اینجا بر آن تمرکز شده است.

برای مشاهده کامل درس، لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

این اثر مشمول قانون حق مالکیت معنوی و استفاده از محتوای آن بدون اجازه پردیس توسعه انسانی غیرقانونی است.
دکتر محمدرضا آهنچیان
تولید کننده محتوی:
دکتر محمدرضا آهنچیان
پردیس توسعه انسانیی

4 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

جدید‌ترین‌‌های پردیس

چگونه می‌توانیم از علم آینده‌پژوهی، برای ساختن آینده خود استفاده کنیم؟

عادت‌هایت را اینگونه بشناس

روی پای خودت به هر چی می‌خوای برس

این داستان: توسعه منابع انسانی به روش مربی پرورش اندام

51 شاخص، تعریف، مصداق، و سوالِ مصاحبه استخدامی

چگونه می‌توانیم از علم آینده‌پژوهی، برای ساختن آینده خود استفاده کنیم؟

عادت‌هایت را اینگونه بشناس

روی پای خودت به هر چی می‌خوای برس

این داستان: توسعه منابع انسانی به روش مربی پرورش اندام

51 شاخص، تعریف، مصداق، و سوالِ مصاحبه استخدامی

پردیس در شبکه اجتماعی

Translate »