آموزش صنعتی: لزوم استانداردسازی آموزش برای منابع انسانی صنعت

آموزش-صنعتی-لزوم-استانداردسازی-آموزش-برای-منابع-انسانی-صنعت-599x399_4330

شاید شما هم به این موضوع فکر کرده باشید که چه الزامی وجود دارد که برنامه‌های آموزشی ما استاندارد و طبق اصول معین و قاعده‌های خاصی اجرا شوند؛ چرا نمی‌توانیم یک برنامه خاص را بر اساس برداشت­های ذهنی و فرهنگ سازمانی شرکت­مان طراحی و اجرا کنیم؟

در دنیایی که به­طور مکرر از تفاوت‌ها و بدیع بودن برنامه‌های آموزشی نسبت به یکدیگر و شخصی‌سازی آن‌ها بحث می‌شود، لزوم فرایند استانداردسازی چه هست؟ آيا تدوين استانداردها و اصرار بر رعايت آن‌ها، تضمين كيفيت آموزش را در پی خواهد داشت؟ این‌ها سوالاتی هستند که ممکن است در ذهن کنکاش­گر شما ایجاد شده باشد اما درباره ارائه یک پاسخ قابل اعتماد به آن تردید داشته باشید.

از دیدگاه پردیس توسعه انسانی، استانداردسازی مانعی بر سر راه خلاقیت و منحصربه فرد بودن یک برنامه نیست؛ بلکه با استاندارد کردن آموزش و منابع دانشیِ برنامه، می‌توان کیفیت هر دوره آموزشی را تضمین کرد. استانداردسازی می‌تواند به ما در جهت ایجاد نظم، یکنواخت نمودن، حفط توازن و تعادل، کمک به مقررات‌گرایی، اعتباربخشی، ایجاد اعتماد و اطمینان، تسهیل ارتباطات و در نهایت ارتقای کیفیت هر دوره‌ای برای بهبود عملکرد یا توسعه شایستگی­های نیروهای انسانی در آموز‌ش‌های صنعتی کمک کند.

استاندارد و آموزش صنعتی

استاندارد در لغت به معني پرچم و نشانه است و در اصطلاح «براي يك دست كردن وضعيت به كار مي‌رود» (لویا و بولی، 1999). از نظر گوليكسون استاندارد اصلي است كه از سوي كساني كه مشغول يك كار هستند پذيرفته‌ شده است و در صورت تأمين، باعث تقويت كيفيت و ارتقاي شاخص‌هاي كيفي يك عمل می‌شود.

از آنجا كه ادامه فعاليت، و قرار گرفتن در يك مسير دایمي پيشرفت راهبرد اصلي همه شرکت­ها و سازمان‌ها است، آموزش، راه آزمايش شده اطمينان‌بخشي به شمار مي‌آيد. آموزش صنعتي فرايند تسهيل يادگيري دانش، مهارت و توانايي‌هاي جديد منابع انساني بخش صنعت به منظور حفظ و در صورت امكان بهبود سطح كارآمدي شغلي در شرايط به شدت رقابتي امروز است.

انواع استانداردهای آموزشی

صنعت بستر مناسبی برای پیشگامی در استانداردسازی آموزش­های سازمانی است زیرا طراحی و تولیدات مهندسی با استاندارد و قواعد معین در آمیخته است. در چنین بستری، استانداردهاي آموزشي را مي­توان به دو دسته استانداردهاي عمومي و استانداردهاي اختصاصي تقسيم كرد.

استانداردهای عمومی آموزش سازمانی

استانداردهاي عمومي در آموزش­های صنعتی شباهت زیادی با سایر بخش­های تولیدی و خدماتی دارد. برای مثال منطقی است که «آموزش براي همگان» در سطح نیروهای انسانی سطح عملیاتی، و «سواد اتوماسیون اداری» در سطح کارکنان اداری-اجرایی بخش صنعت را به­عنوان یک استاندارد برای همه انواع آموزش بپذیریم.

رایج­ترین استانداردهای عمومی و جهانی آموزش سازمانی، مربوط به ISO (International Organization for Standardization) است که در سال 1947 میلادی تاسیس شده است. نمونه­ای از اقداماتی که برای استانداردسازی جهانی آموزش انجام داده است را در اینجا ببینید. سازمان کار جهانی ILO  (International Labor Organization)  نیز به طور مستمر اقداماتی برای استانداردسازی آموزش­های سازمانی انجام می­دهد که بخش صنعت را نیز پوشش می­دهد. برای نمونه به آدرسی که در فهرست منابع این مقاله ارائه شده است مراجعه کنید.

استانداردهای اختصاصی آموزش سازمانی

هرچند تعیین استانداردهای عمومی بخش صنعت چندان دشوار نیست اما در موضوع استانداردهای اختصاصی آن به مشکل بر می­خوریم! بحث اصلي بر سر استانداردهاي اختصاصی از آنجا آغاز مي‌شود كه اين استانداردها در درجه نخست متأثر از ويژگي‌هاي نوع صنعت و مختصات آن است. علاوه بر این، استانداردهای آموزش­های صنعتی از متغیرهای زیر متاثر می­شود:

 1. وضعیت اقتصادي، سياسي، و فرهنگي حاكم؛
 2. سطح فناوری در دسترس؛ و
 3. میانگین میزان شایستگی­های تخصصی منابع انسانی شاغل در بخش صنعت در هر دوره زمانی.

استانداردهای اختصاصی در آموزش­های صنعتی بر اساس: 1) سیاست­ها و قوانین هر کشور، 2) هر بخش از صنعت، و 3) هر حوزه تخصصی در یک بخش صنعتی، تنظیم و مبنای طراحی، اجرا، و نظارت و کنترل بر این نوع آموزش­ها قرار می­گیرد.

چرا آموزش‌های سازمانی نیروهای انسانی شاغل در بخش صنعت باید استاندارد شوند؟

بعد از اینکه با مفهوم استاندارد آشنا شدید، خوب است بدانیم که لزوم این استانداردسازی دانش در چیست؟

استاندارد‌سازي منابع دانشي در آموزش در درجه نخست با هدف دسترسي به نتايج تقريباً يكسان از برنامه آموزشي براي همه فراگيران صورت مي‌گيرد.

در واقع استانداردسازی دانش در صنعت به مدیران و دست‌اندرکاران برنامه آموزشی کمک می‌کند که:

 • به يك دست‌سازي عناصر مهمي كه در آموزش اثر دارند بپردازند؛
 • به عنوان يك روش كنترل كيفيت، به حفظ كيفيت اقدام كنند؛
 • به شاخص‌سازي براي انداز‌ه‌گيري ميزان پيشرفت به سوي هدف‌ها بپردازند؛
 • با انتقال محتواي استاندارد شده نسبت به درستي عملكرد برنامه اطمينان حاصل كنند؛
 • امكان ارزشيابي معتبر از دستاوردهاي آموزشي برنامه را داشته باشند؛
 • براساس نظم دروني استانداردها، برنامه‌هاي آموزشي خود را به سوي استانداردهاي بالاتر هدايت كنند؛
 • اطمينان حاصل كنند كه فراگيراني با شرايط يكسان به يادگيري با نتايج يكسان رسيده‌اند؛
 • زمينه برقراري توافق بر سر برنامه و نتايج مورد انتظار آموزش را فراهم كنند؛ و
 • و برنامه نظارت و هدايت مديريتي برنامه آموزشي را بر محور استانداردها اجرا كنند.

باهم‌آموخته‌های پردیسانه

در این مقاله در کنار هم آموختیم که:

 1. استاندارد به عنوان یک اصل برای حرفه‌هایی با اهداف مشترک پذیرفته شده می‌باشد و در راستای یک دست کردن وضعیت و افزایش کیفیت انجام می‌شود.
 2. استانداردسازی آموزش‌های صنعتی منابع انسانی، سبب اطمینان از عملکرد برنامه، امکان ایجاد ارزشیابی معتبر و حفظ و ارتقای کیفیت دوره می‌شود.

در تهیه این مقاله از منــابع زیر استفاده شده است:

Gullickson, A.) 2003(. The student Evaluation standards. Thousands oak, California, Corwin press.

Laya, T and Boli, J.) 1999(. Standardization in the world policy. Stanford, Stanford University press

O`Brien, J. )2003(. “Evaluating performance in uncertain condition”, Educational Evaluation Journal, Vol. 32 (1).

https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/vocational-guidance-and-training/lang–en/index.htm

خانم فاطمه طالبیان شریف
تولید کننده محتوی:
فاطمه طالبیان شریف
پردیس توسعه انسانی
این اثر مشمول قانون حق مالکیت معنوی و استفاده از محتوای آن بدون اجازه پردیس توسعه انسانی غیرقانونی است.

دیدگاهتان را بنویسید

جدید‌ترین‌ های پردیس

چگونه می‌توانیم از علم آینده‌پژوهی، برای ساختن آینده خود استفاده کنیم؟

عادت‌هایت را اینگونه بشناس

روی پای خودت به هر چی می‌خوای برس

این داستان: توسعه منابع انسانی به روش مربی پرورش اندام

51 شاخص، تعریف، مصداق، و سوالِ مصاحبه استخدامی

چگونه می‌توانیم از علم آینده‌پژوهی، برای ساختن آینده خود استفاده کنیم؟

عادت‌هایت را اینگونه بشناس

روی پای خودت به هر چی می‌خوای برس

این داستان: توسعه منابع انسانی به روش مربی پرورش اندام

51 شاخص، تعریف، مصداق، و سوالِ مصاحبه استخدامی

پردیس در شبکه اجتماعی

Translate »