برای کارکنان

فیلترها

دسته بندی

جدید
توسعه فردی
1,500,000 تومان 399,000 تومان
ویژگی‌های کیفی بسته آموزشی اقدام پژوهی دوست عزیز؛ ضمن سپاس از شما برای بازدید از سایت پردیس توسعه انسانی، بسته آموزشی «اقدام پژوهی»، اکنون مراحل ته...
متوسط
1,500,000 تومان 399,000 تومان
Translate »