هادی زواشکیانی

آقای هادی زواشکیانی

هادی زواشکیانی هستم
دانش‌آموخته رشته مدیریت، سال‌ها در بخش خصوصی در حوزه مدیریت فعالیت داشته‌ام و از اشتراک‌گذاری تجربه اندکم با دیگران که شاید به کسب و کاری کمک بکنه لذت می‌برم.

Translate »