خانم فاطمه طالبیان شریف

خانم فاطمه طالبیان شریف

فاطمه طالبیان شریف هستم
کارشناسی و کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی در دانشگاه فردوسی مشهد خوندم.
تاکنون سابقه سه سال فعالیت به عنوان دبیر و خبرنگار در خبرگزاری ایسنا - جهاد دانشگاهی خراسان رضوی را داشته‌ام.
علاقه‌مند به فعالیت در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی، آموزش عالی و فرایند یادگیری - یاددهی در راستای دستیابی به توسعه انسانی و به ویژه توسعه فردی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های انسان امروزی هستم.

Translate »