عضویت ویژه پردیس

ما در پردیس برای گروه های مختلف مخاطبان به صورت دوره ای و بر اساس تناسب محتوای دوره تخفیف های ویژه ای در نظر داریم.
برای برخورداری از این امتیاز نیاز به تشخیص وضعیت شغلی و یا تحصیلی شما داریم.
با تکمیل موارد زیر می توانید از امتیازات ویژه پردیس بهره مند شوید.

* منظور از مدرک، تصویر کارت شناسایی ، کارت پرسنلی و یا دانشجویی است.
* بدیهی است که بارگذاری مدرک برای گروه های خانه دار وسایر اختیاری است.
Translate »