دکتر منیره صالحی

دکتر منیره صالحی

منیره صالحی؛ استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان هستم.دکتری اینجانب در رشته برنامه ریزی توسعه آموزش عالی می باشدو علاقه مند به حوزه توسعه توانمندی های معلمی و پژوهشگری در زمینه توسعه آموزش از پیش از دبستان تا دانشگاه می باشم.

Translate »