دکتر محمدرضا آهنچیان

دکتر محمدرضا آهنچیان

محمدرضا آهنچیان هستم.
بیش از دو دهه است که به عنوان عضو هیئت علمی در دانشگاه های برتر ایران و جهان، به آموزش، پژوهش، و ارائه خدمات تخصصی مدیریتی مشغول هستم.
طی این سال ها، عصاره تحصیل و کار در کشورهای مختلف از 4 قاره جهان، همیشه، تصویری از زندگی های قابل مقایسه به من داده است.
این تصویر کمک کرده است تا ایده¬هایی برای دستیابی به «کامیابی در زندگی» و «زندگی کامیاب» داشته باشم که در قلب آن، «توسعه انسانی» و خودشکوفایی از طریق یادگیری مستمر قرار دارد.
اطلاعات کامل در قالب رزومه من قابل مشاهده است.

Translate »