دکتر رضا قنبری

دکتر رضا قنبری

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و برگزیده آموزشی و پژوهشگر برتر علمی در سطح ملی و بین‌المللی است.
سابقه سال‌ها فعالیت به عنوان رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی و عضویت در کارگروه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ و کارگروه¬های تخصصی و نوآوری استان از جمله تجربیات ایشان می‌باشد که منجر به توانمندی ایشان در بهره‌برداری و ارزیابی کسب وکارها و ایده‌ها مبتنی بر تازه‌های علمی در میدان شرکت‌های نوآور و دانش‌بنیان شده است.

Translate »