دوره توانمندسازی شناختی (ویژه دانشجویان)

توانمندسازی شناختی

اصلی ترین و مهم ترین عوامل موفقیت عبارتند از : توانایی هوش تحلیلی یا توانایی تحلیل کردن که نشان گر آن پیشرفت تحصیلی در افراد است. دومین عامل، خلاقیت به معنای توانایی سازگاری با شرایط و موقعیت های جدید و هم چنین یافتن راه حل های متفاوت هنگام برخورد با مسائل نوین است. اما این دو توانمندی به تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده موفقیت افراد و یا سازمان‌ها باشد. در دوره توانمند سازی شناختی پردیس عامل سومی برای موفقیت معرفی می شود که می تواند در استفاده موثر از دو توانمندی قبلی نیز بسیار سودمند باشد.
 

جهت شرکت در دوره توانمندی شناختی (ویژه دانشجویان) اینجا کلیک کنید

دکتر حسین کارشکی
تولید کننده محتوی:
دکتر حسین کارشکی
پردیس توسعه انسانی
این اثر مشمول قانون حق مالکیت معنوی و استفاده از محتوای آن بدون اجازه پردیس توسعه انسانی غیرقانونی است.
Translate »