آقای حمیدرضا کاظمی

آقای حمیدرضا کاظمی

حمید رضا کاظمی هستم.
سال‌هاست که فرآیند یاددهی و یادگیری رو در آموزش و پرورش تجربه می‌کنم و با توجه به تخصصم در حوزه فناوری‌های نوین و آینده تعلیم و تربیت، ایده‌هایی دارم تا به صورت نظام‌مند و خلاقانه به دیگران کمک کنم که به سمت توسعه استعدادهای خود گام نهند و در زمانه خود از آن بهره و لذت ببرند.

Translate »