تیم ما

دکتر محمدرضا آهنچیان

موسس و راهبر

مشاوران

آقای هادی زواشکیانی

مشاور سرمایه‌گذاری

دکتر رضا قنبری

مشاور استراتژیک

دکتر حمیدرضا کوشا

طراحی کسب و کار

تیم راهبری

(بر اساس حروف الفبا)

دکتر محمدرضا آهنچیان

راهبر توسعه انسانی

دکتر علی جاهدی

راهبر توسعه کارآفرینی و استارتاپ

دکتر حسین کارشکی

راهبر توانمندسازی شناختی- هیجان

دکتر سمیه ابراهیمی کوشک مهدی

راهبر توسعه انسانی

دکتر منیره صالحی

راهبر توسعه استعداد

دکتر معصومه عارف

راهبر مدیریت منابع انسانی

خانم مرضیه حقایقی

راهبر روانسنجی
آزمون‌های روانشناختی

خانم ملیحه محمدی

راهبر کسب و کار

مهندس هما فرجادیان

راهبر ساخت و عملیات

خانم مهندس رسولی

راهبر فناوری

دکتر امیر شجاعیان

مدیریت منابع انسانی

خانم فهیمه عزیزایی

توسعه استعداد

تیم اجرا و پشتیبانی

علیرضا اورعی کریمی

طراح سایت و SEO

آقای طاها برهمت

آقای محمد خدابخشی

دکتر معصومه قائمی‌پور

راهبر شبکه های اجتماعی

خانم فاطمه طالبیان شریف

پادکسترها

خانم زینب علیزاده

خانم زهرا حمیدی

ویدئوساز

آقای محمد ابراهیم تبرائی

Translate »