تماس با ما

آدرس :

دفتر پردیس در نشانی زیر است اما متاسفانه امکان پذیرش مراجعان حضوری وجود ندارد:

مشهد میدان آزادی دانشگاه فردوسی مشهد

پست الکترونیکی :

info@HumanDevelopmentParadise.com

تلفن تماس :

051-38805889

09155054074

شبکه های اجتماعی :

Translate »